RWZI Garmerwolde

Bij de werkzaamheden die in de slibpershal worden uitgevoerd, komt ammoniak (NH3) vrij. Het oorspronkelijke ventilatiesysteem was onvoldoende in staat deze verontreiniging af te voeren. De capaciteit van het nieuwe ventilatiesysteem wordt specifiek geregeld op basis van NH3 meting en draagt er nu zorg voor dat de ammoniakconcentratie onder de daarvoor geldende MAC waarde blijft.

Als bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van waterschap Noorderzijlvest heeft Mark Winkelman namens Deerns raadgevende ingenieurs een variantenstudie uitgevoerd voor een nieuwe vorm van warmteopwekking ten behoeve van de gebouwen op de RWZI. De toepassing van warmte van een met biogas aangedreven warmtekrachtinstallatie (Bio WKK) kwam uit de studie naar voren als de meest aantrekkelijke optie, mede doordat biogas ter plaatse uit het rioolslib kan worden gewonnen. Ten opzichte van de oorspronkelijke wijze van warmteopwekking wordt met de toepassing van de Bio WKK de aan de gebouwverwarming gekoppelde CO2 uitstoot met 90% gereduceerd.

Tijdens de realisatie was Mark Winkelman als projectmanager verantwoordelijk voor het algeheel installatie- enĀ  projectmanagement.