Vernieuwbouw Cornelis Vrijschool, Amsterdam

De Cornelis Vrijschool is gevestigd in een karakteristiek gebouw uit 1910. De algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid biedt plek voor zo’n 250 leerlingen. 

De Case
De Cornelis Vrijschool te Amsterdam, gevestigd in een historisch 19e eeuws pand wordt gerenoveerd. Bij deze renovatie blijven alleen de gezichtsbepalende gevels staan en zal de school van binnenuit compleet nieuw worden opgebouwd en gemoderniseerd worden volgens de nieuwste technieken. 

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Door toepassen van lewis-vloeren met geluidwerende plafonds en geluidwerende metalstud wanden wordt ook de interne geluidwering geoptimaliseerd tot frisse scholen klasse B, terwijl de hoofd draag constructie voor de oorspronkelijk houten vloeren intact kan blijven. De metal stud wanden en de geluidwerende plafonds zorgen daarnaast voor de gewenste brandscheidingen, zodat het schoolgebouw voldoende wordt gecompartimenteerd en er tevens veilige extra beschermde vluchtroutes zijn ontstaan.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting zijn energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt ondanks het beperkte dakvlak op ingenieuze aan de BENG eisen voldaan.

Wij hebben het ontwerp van de installaties verzorgd en waren tevens betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en ondersteunen wij de directie bij het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant. In eerste instantie was er geen plek om de warmtepompen en de luchtbehandelingskasten op te stellen. Winkelman Engineering heeft daarom, passend binnen de binnenstedelijke en monumentale eisen, een opstelling op het dak ontworpen.

Opdrachtgever
Cornelis Vrijschool
Plaats
Amsterdam
Uitdaging opdracht
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.