Ons werk

Wij zijn een onafhankelijk installatietechnisch adviesbureau en zijn graag uw partner in projecten. Wij kunnen optreden in alle fasen van het bouwproces, van strategie tot ontwerp, naar uitvoering en nazorg. Service en kwaliteit staan bij onze betrokken en deskundige medewerkers hoog in het vaandel.

In de afgelopen jaren bouwde ons team veel kennis en ervaring op en mochten we voor aansprekende opdrachtgevers werken. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden fungeren we dikwijls als verlengstuk van onze opdrachtgevers, rekening houdend met uw eisen en wensen zetten we in op de duurzame en praktische inzetbaarheid van de installaties van een pand, passend bij een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

We willen onze opdrachtgevers ontzorgen en hen een stabiele basis bieden waarop terug kan worden gevallen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

  • Langdurige samenwerking en groot commitment 
  • Praktische en innovatieve oplossingen
  • Kennis delen en genieten van het werk

Advies en ontwerp

Een goed werkende installatie draagt bij aan een prettig, gezond en veilig werkklimaat voor u en uw medewerkers. Daar heeft u als eigenaar of beheerder veel baat bij. Ons team is gespecialiseerd in het adviseren en ontwerpen van gebouw gebonden installaties. Bij het adviseren en ontwerpen van installaties proberen we altijd te kijken hoe we creatief met bestaande middelen om kunnen gaan om zo een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Voordat ons team begint met een advies of ontwerp bepalen we eerst samen met de opdrachtgever welke eisen, kaders en ambitieniveau er precies gesteld worden aan het eind resultaat. Winkelman Engineering & Consultancy kan vanuit een breed scala aan oplossingen werken naar een advies en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van afwegingen en keuzes. Vanuit het scala aan oplossingen selecteren we de meest optimale combinaties. Door de opdrachtgever en overige belanghebbenden hierbij te betrekken, resulteert dit in betrokkenheid en draagkracht. Daarna zal het team van Winkelman de voorgestelde installatie concepten terug brengen naar enkele kansrijke varianten, hierbij houden wij rekening met de financieel en technische haalbaarheid.

Het technisch vergelijk zal worden gemaakt op basis van onder andere eisen en wensen op het gebied van functionaliteit, implementatiemogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden, leveringszekerheid (back-up voorziening etc), duurzaamheid en opwekkingsrendement energiegebruik. In het financieel vergelijk wordt de financiële haalbaarheid en rentabiliteit van de varianten onderzocht. Bij het financieel vergelijk wordt per variant ingegaan op de levensduurkosten over een periode van x-jaar, interne rentevoet (IRR), enkelvoudige terugverdientijd (TVT) en totale besparingen (SIR).

Op basis van het technisch- en financieel vergelijk zal een advies worden gegeven welke variant de meest optimale variant is. Deze variant zal dan door onze deskundige technisch adviseurs HVAC verder uitgewerkt worden.

Benieuwd naar ons werk?

Bekijk hier onze projecten

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden fungeren we dikwijls als verlengstuk van onze opdrachtgevers. Het bewaken van het ontwerp, de kwaliteit en het budget is essentieel voor het slagen van projecten. Met een proactieve benadering helpen we het uitvoeringsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De uitvoering van multidisciplinaire projecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid. Ons werkterrein omvat zowel advies als dienstverlening en wordt ingeroepen in diverse contractvormen waaronder UAV en UAV-GC.

Onze projectleiders kunnen uw projectorganisatie inrichten, u adviseren over meer- minder werk, zitten bouwvergaderingen voor, controleren termijn staten en zorgen voor een compleet dossier. Onze toezichthouders controleren de kwaliteit van het uitgevoerde werk, stemmen werkzaamheden met alle betrokken partijen af en registreren alle bijzonderheden in weekrapportages.

U kunt met een gerust hart de sleutels van uw project overdragen aan Winkelman Engineering & Consultancy

Strategie en beleid

Koers houden tijdens de energie transitie, daarvoor denken we graag op strategisch niveau met u mee. Een juiste strategie geeft houvast voor handelen. Met onze kennis en inzicht in de huidige klimaat transitie adviseren en begeleiden we u graag bij het toekomstbestendig maken van uw huisvesting.

Ik werk graag samen met Winkelman Engineering & Consultancy omdat het een platte en zeer toegankelijke organisatie betreft met een hoge mate van betrokkenheid. 

Willem Abbring – Projectleider Bouw en Installaties ROC Noorderpoort

Naast de economische voordelen die onderhoud en energiebesparende maatregelen uw organisatie kunnen opleveren, hebben wij als doel om uw gebouw te voorzien van een optimaal werkklimaat op lange termijn. De komende jaren zullen er veel veranderingen plaats vinden: gas loos, emissiereductie technologieën, nieuwe wetten voor de uitstoot en opvang van CO2, subsidies, verplichte energie labels. Veranderingen die vragen om een lange termijnvisie.

Ik werk graag samen met Winkelman Engineering & Consultancy omdat zij een betrouwbare en deskundige partner zijn.