Ons werk

Service, kwaliteit en innovatie voorop

Winkelman Engineering & Consultancy is een onafhankelijk installatietechnisch adviesbureau. We zijn partner in grote en kleine projecten en gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van gebouw gebonden installaties. Service, innovatie en kwaliteit staan bij onze betrokken en deskundige medewerkers hoog in het vaandel. De expertise van onze mensen kunnen we inzetten in alle fasen van het bouwproces: van strategie tot ontwerp, naar uitvoering en nazorg. Daarbij staan service, kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid voorop.

Duurzaamheid en praktische inzetbaarheid
In de afgelopen jaren bouwde ons team veel kennis en ervaring op en mochten we aan uitdagende projecten van aansprekende opdrachtgevers werken. In samenspraak met onze opdrachtgevers zetten we in op duurzaamheid en praktische inzetbaarheid van de installaties van een pand, die passen bij een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Ons werkterrein omvat zowel advies als dienstverlening en zetten we in diverse contractvormen in, waaronder UAV en UAV-GC.

Opdrachtgever ontzorgen
We willen onze opdrachtgevers ontzorgen en hen een stabiele basis bieden. Dat doen we vanuit ons kantoor in Drachten en op projecten door heel Nederland en daarbuiten. Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

  • Langdurige samenwerking en hoge betrokkenheid
  • Praktische en innovatieve oplossingen
  • Kennis delen en genieten van het werk

U kunt met een gerust hart de sleutels van uw project overdragen aan Winkelman Engineering & Consultancy.

Advies en ontwerp: een gezond en veilig werkklimaat

Een goed werkende installatie draagt bij aan een prettig, gezond en veilig werkklimaat voor u en uw medewerkers. Daar heeft u als eigenaar of beheerder veel baat bij. Ons team is gespecialiseerd in het adviseren en ontwerpen van gebouw gebonden installaties. Bij het adviseren en ontwerpen van installaties proberen we altijd te kijken hoe we creatief met bestaande middelen om kunnen gaan. Zo maken we een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk.

Betrokkenheid en draagkracht
Voordat ons team begint met een advies of ontwerp, bepalen we eerst samen met de opdrachtgever aan welke eisen, kaders en ambitieniveau het eindresultaat moet voldoen. Wij werken vanuit een breed scala aan oplossingen naar een advies toe en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van afwegingen en keuzes. Van de verschillende oplossingen selecteren we de meest optimale combinaties. Betrokkenheid en draagkracht bij de opdrachtgever en overige belanghebbenden staat hierbij voorop. Daarna zal ons team de voorgestelde installatieconcepten terugbrengen naar de meest kansrijke varianten, waarbij we rekening houden met de financiële en technische haalbaarheid.

Een platte en zeer toegankelijke organisatie met een hoge mate van betrokkenheid

Willem Abbring – Projectleider Bouw en Installaties ROC Noorderpoort

Technisch en financieel vergelijk
Het technisch vergelijk maken we op basis van onder meer de eisen en wensen op het gebied van functionaliteiten, implementatiemogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden, leveringszekerheid (back-up-voorziening), duurzaamheid en opwekkingsrendement-energiegebruik. In het financieel vergelijk onderzoeken we de financiële haalbaarheid en rentabiliteit van de varianten. Bij het financieel vergelijk gaan we per variant in op de levensduurkosten over een periode van x-jaar, interne rentevoet (IRR), enkelvoudige terugverdientijd (TVT) en totale besparingen (SIR).

Op basis van het technisch- en financieel vergelijk geven we een advies over de meest optimale variant. Deze variant werken onze deskundige technische adviseurs HVAC vervolgens verder uit.

Directievoering en toezicht: verlengstuk van de opdrachtgever

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden zijn we vaak een verlengstuk van onze opdrachtgevers. Het bewaken van het ontwerp, de kwaliteit en het budget is essentieel voor het slagen van projecten. Met een proactieve benadering helpen we het uitvoeringsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De uitvoering van multidisciplinaire projecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid.

Rol projectleiders en toezichthouders
Onze projectleiders kunnen uw projectorganisatie inrichten, u adviseren over meer- minder werk, bouwvergaderingen voorzitten, termijnstaten controleren en zorgen voor een compleet dossier. Onze toezichthouders controleren de kwaliteit van het uitgevoerde werk, stemmen werkzaamheden met alle betrokken partijen af en registreren alle bijzonderheden in weekrapportages.

Strategie en beleid: koers houden tijdens de energietransitie

Koers houden tijdens de energietransitie? Daarvoor denken we graag op strategisch niveau met u mee. Een juiste strategie geeft houvast voor handelen. Met onze uitgebreide kennis en inzicht in de huidige klimaattransitie adviseren en begeleiden we u graag bij het toekomstbestendig maken van uw huisvesting.

Optimaal werkklimaat voor de lange termijn
Uw bedrijfspand onderhouden noodzakelijk kwaad? Of een slimme investering? Naast de economische voordelen die onderhoud- en energiebesparende maatregelen uw organisatie kunnen opleveren, hebben wij als doel om uw gebouw te voorzien van een optimaal werkklimaat voor de lange termijn. De komende jaren zullen er veel veranderingen plaatsvinden: gasloos, emissiereductie-technologieën, nieuwe wetten voor de uitstoot en opvang van CO2, subsidies, verplichte energielabels. Veranderingen die vragen om een langetermijnvisie.

Benieuwd naar ons werk?

Bekijk hier onze projecten

Ik werk graag samen met Winkelman Engineering & Consultancy omdat zij een betrouwbare en deskundige partner zijn.