Aanbrengen ventilatie CBS De Bolster te Balk

Basisschool ‘De Bolster’ is een Christelijke basisschool te Balk. De school maakt deel uit van stichting Nije Gaast.

De case
Naar aanleiding van diverse klachten over het klimaat in de school heeft Stichting Nije Gaast ons gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van de klimaatproblemen met als doel deze klachten te verhelpen. Het bleek dat de bestaande installatie configuratie voor het klimatiseren van de lokalen niet in staat was om het gewenste binnenklimaat te realiseren en te voorzien in adequate ventilatie. Uiteindelijk is er een compleet nieuwe ventilatie installatie geïnstalleerd en is de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd en weer opnieuw ingeregeld.

Ons werk
Als start van het werk hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de klimaatklachten. Op basis hiervan is een variantenstudie opgesteld waarin is nagegaan op welke wijze en met welke maatregelen deze klachten zo optimaal mogelijk verholpen kunnen worden. De meest optimale variant, het installeren van een compleet nieuw ventilatiesysteem dat met 100% buitenlucht ventileert op basis van de actuele CO2 concentratie, is vervolgens vertaald naar een definitief ontwerp en werkbeschrijving. Tenslotte hebben we de realisatie mogen begeleiden en hebben we de oplevering verzorgd.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Binnen de bestaande gebouwstructuur was geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van grote ventilatiekanalen, waardoor wij uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden om toch het ventilatiesysteem klasse B te realiseren.

Opdrachtgever
Stichting Nije Gaast
Plaats
Balk
Uitdaging opdracht
Het realiseren van een ventilatiesysteem klasse B binnen een bestaande gebouwstructuur waarin geen ruimte beschikbaar was voor aanleg van grote ventilatiekanalen.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6 2065 8502.