Verbouw bedrijfspand ExpertCheese te Hoogeveen

ExpertCheese upgradet kaas op innovatieve wijze. De grondstoffen worden betrokken vanuit kaasproductie- en kaasverwerkingslocaties en door ExpertCheese geschikt gemaakt voor verdere industriële verwerking ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.

De case
In 2016 is Kruiveem te Tolbert verhuisd naar Hoogeveen, met de verhuizing is ook de naam veranderd in ExpertCheese. Het aangekochte bedrijfspand moest volledig worden gemoderniseerd om zo te kunnen functioneren als productiefaciliteit en te voldoen aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen. Daarbij is het gebouw onderverdeeld in een aantal hygiëne zones, high care en medium care.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs. Tijdens de bouw was Winkelman Engineering verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de bouw en voor het toetsen van de kwaliteit van de installaties.

De uitdaging
De grootste uitdaging van dit project was om het bestaande bedrijfspand geschikt te maken als een productielocatie. De ruimte waar de productie gaat plaats vinden moet geklimatiseerd worden en aangezien de ruimte in gebruik wordt genomen als food productieruimte worden hier hoge eisen aan gesteld. De installaties moeten daarom van hoge kwaliteit zijn en voor het ontwerp moet er goed onderzocht worden welke regels en eisen van toepassing zijn.

Opdrachtgever
ExpertCheese
Plaats
Hoogeveen
Uitdaging opdracht
Een bestaand gebouw geschikt maken als food productieruimte.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.