Verduurzaming Raadhuis Hilversum

Het Rijksmonumentale Raadhuis van Hilversum is een van de hoogtepunten van de architect Willem Marinus Dudok. Het kubistische stadhuis wordt vooral gekarakteriseerd door de 48 meter hoge klokkentoren en de strakke asymmetrische gevels.

De case
De Gemeente Hilversum is voornemens om in het raadhuis dat als bestuurscentrum wordt gebruikt energiebesparende en Arbo technische maatregelen uit te voeren.

Ons werk

Winkelman Engineering heeft opdracht gekregen om het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp uit te werken en de gehele realisatie van het werk te begeleiden. Het project heeft de volgende omvang:

  • Aanbrengen mechanische ventilatie in alle verblijfsruimtes;
  • Aanbrengen van aanvullend verwarmingsvermogen zodat de huidige installatie geschikt wordt gemaakt voor laagtemperatuur verwarming;
  • Aanbrengen van de voorzieningen voor het implementeren van koeling. Dit betreft het transportsysteem en tevens het afgiftesysteem;
  • Het merendeel van de verlichting is al voorzien van LED-lichtbronnen. De resterende verlichting moet voorzien van aanwezigheidsschakeling en PL- en TL-verlichting vervangen door LED.

De uitdaging
Vanwege de complexe structuur van het gebouw en de monumentale status is het een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om met name de kanalentracés en ventilatievoorzieningen zodanig te positioneren dat deze geen afbreuk doen aan het monument maar wel voldoen aan de randvoorwaarden qua geluid en energiezuinigheid. Een interessant project aan een prachtig en uniek raadhuis!

Opdrachtgever
Gemeente Hilversum
Plaats
Hilversum
Uitdaging opdracht
Het inpassen van de installaties in een pand met een complexe structuur en monumentale waarde.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.