Nieuwbouw GBS Johannes Bogerman Leeuwarden

Op woensdag 6 november 2013 werd het startsein gegeven voor de nieuwbouw van GBS Johannes Bogerman in Leeuwarden. Bij aanvang van de bouw werd ook de nieuwe naam van deze school bekendgemaakt: “de Princenhof”.

GBS Johannes Bogerman valt onder de gereformeerde scholenvereniging Noorderbasis, bestaande uit 19 basisscholen verspreid over de drie Noordelijke provincies. De Johannes Bogerman School is een basisschool waar sinds 1964 gereformeerd onderwijs wordt gegeven aan leerlingen uit Leeuwarden en omgeving. De laatste vier jaar is de school gegroeid van 145 naar 182 leerlingen. De nieuwbouw zal in eerste instantie geschikt zijn voor 190 leerlingen maar door rekening te houden met interne en externe flexibliteit kan zonodig op een groter aantal leerlingen worden ingespeeld.
Er is bij het ontwerp van de nieuwe school veel aandacht besteed aan duurzaamheid: beperking van het energiegebruik door een goede schilisolatie en door de toepassing van energiezuinige installaties.

Op de verdieping van de school komt een gymzaal die afzonderlijk door BV Sport zal worden geëxploiteerd en dus ook voor andere gebruikers beschikbaar is. Bijzonder is dat de school én de sportzalen volledig voorzien zijn van LED-verlichting.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en is Winkelman Engineering verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2014.