Terms & Conditions

Indien niet anders overeengekomen zijn alle aan Winkelman Engineering & Consultancy verstrekte opdrachten onderworpen aan de voorwaarden genoemd in de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur).

Algemene voorwaarden DNR2011