Waterschap Hunze en Aa’s: warmtecentrale, Veendam

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. De organisatie houdt daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Hun kantoor staat in Veendam.

De case
De huidige warmtecentrale in het kantoor van Waterschap Hunze en Aa’s nadert het einde van de technische levensduur en daardoor is het Waterschap voornemens deze installatie te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming te laten onderzoeken en geschikte opties tegen het licht te houden.

Ons werk
Wij hebben voor Waterschap Hunze en Aa’s een variantenstudie opgesteld met mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor de vervanging van deze warmtecentrale. Hierbij hebben we de technische grond en financiële haalbaarheid van de varianten met elkaar vergeleken. Winkelman Engineering heeft in de variantenstudie geïnventariseerd wat de meest optimale oplossing is om het gebouw zonder aardgas te verwarmen en welke maatregelen nodig zijn om het energiegebruik te reduceren. De drie meest kansrijke varianten zijn tegen elkaar afgezet op financiële en technische haalbaarheid. Als meest optimale variant voor het Waterschap is een variant bestaande uit hoog temperatuur warmtepompen geadviseerd. Deze variant is vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp.

De uitdaging
De uitdaging van dit vraagstuk was het feit dat de huidige installaties voor warmteafgifte hoog gestookt zijn. De meeste warmtepompinstallaties worden op een lagere temperatuur gestookt. In het onderzoek moest rekening worden gehouden met dit temperatuurverschil en dit moest overbrugd worden. Dit is overbrugd middels een combinatie van een laag temperatuur warmtepomp in serie te plaatsen met een booster warmtepomp. De booster wordt alleen ingezet tijdens de echt koude perioden.

Opdrachtgever
Waterschap Hunze en Aa's
Plaats
Veendam
Uitdaging opdracht
Ontwerpen van een hoog temperatuur warmtepompinstallatie
Meer weten?
Call us at 0512 - 745132