RAI: RAI Amsterdam

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen. Het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengt de RAI daarom al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

De case
Om dit te kunnen faciliteren wil de RAI haar klanten een toplocatie bieden. Het bieden van een toplocatie voor verschillende doelgroepen vraagt van de locatie dat deze dynamisch en multifunctioneel kan worden ingericht. In dat kader staan er altijd projecten op de agenda die hier een bijdrage aan leveren.

Ons werk
Onze rol varieert bij de RAI van project tot project. Dit zorgt er mede voor dat de samenwerking met de RAI dynamisch is zoals de RAI dat zelf ook is.

Enkele voorbeelden werkzaamheden:

 • Het adviseren inzake innovatieve technieken en toepassing hiervan
 • Het opstellen van variantenstudies / businesscases / ramingen
 • Het maken van ontwerpen (samenwerken met Architecten en andere bouwpartners)
 • Het toetsen van ontwerpen
 • Het toetsen van uitvoeringswerk
 • Aanbesteden namens RAI
 • Directievoering voor projecten
 • Verbeteren van interne bedrijfsprocessen qua technische bedrijfsvoering
 • Advies in meerjarig onderhoud

Enkele voorbeelden van projecten:

 • Toetsen uitvoering nieuwe koelcentrale
 • Opstellen BLVC-plan en Toetsen uitvoering nieuwbouw Strand-Zuid
 • Variantenstudie en ontwerp + aanbesteding renovatie Congreszalen
 • Ontwikkeltraject voor vervanging van alle koel- en vriescellen
 • Inrichten van nieuwe bedrijfszekere voedingen voor de Data-infrastructuur (MER)
 • Onderhoudsplan verlichting hallen en parkeergarages
 • Variantenstudie inzet warmtekrachtkoppeling
 • Ontwerp en directievoering uitfasering R22 koudemiddel
 • Ontwerp nieuwe waterleiding Europacomplex
 • Opstellen interne voorschriften, huisregels en aanwijzing conform NEN-3140
Opdrachtgever
RAI
Plaats
Amsterdam
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6 2065 8502.