Nieuwbouw Noorderpoort college Stadskanaal.

Noorderpoort College bouwt een nieuwe school in Stadskanaal. De school voor beroepsonderwijs bouwt een nieuw gebouw dat een ontmoetingsplaats wordt voor onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. De nieuwe school krijgt een plek in ‘de groene long’ van Stadskanaal, centraal op het bestaande sportcomplex pagedal. Binnen de school volgen ca. 1300 leerlingen, in het mbo en vakcollege, opleidingen in de sectoren gezondheidszorg & welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.

De Case

Het ontwerp van de nieuwbouw is bijzonder. Het is een gebouw met een uitstekend klimaatconcept dat uitdaagt en inspireert tot leren. Een gebouw waar de gebruikers van houden, waar leerlingen en docenten met plezier vertoeven en dat uitblinkt in duurzaamheid en sociale veiligheid.

Het gebouw is voorzien van breedplaatvloeren met deklaagactivering. Verder wordt het gebouw mechanisch geventileerd op basis van het PvE Frisse Scholen klasse B. Warmte en koude wordt middels een combinatie van een bodemopslagsysteem met warmtepomp opgewekt. Het bodemopslagsysteem wordt ook ingezet als watervoorziening voor de sprinklerinstallatie waarmee het gebouw ook op het gebied van veiligheid vooruitstrevend is.

Ons werk

Winkelman Engineering was tijdens de ontwerpfasen als projectmanager verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties. 

Tijdens de realisatie hebben wij een rol gekregen voor het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover. Daarnaast hadden wij de rol van intermediair tussen de verschillende inrichtende partijen voor onderwijs gerelateerde installaties. Voorbeelden hiervan zijn de lasdampafzuiging, houtmotinstallatie en houtbewerkingsmachines, persluchtinstallaties als ook een compleet installatiebordes voor de afdeling installatietechniek.

De uitdaging Bijzonder aan dit project is dat er een BREEM-label met classificatie “VERY-GOOD’’ is gescoord voor het ontwerp. Verder is het ontwerp zowel bouwkundig, constructief en ook installatietechnisch uitgewerkt met behulp van REVIT.