Klimaatonderzoek hoofdkantoor NAM

NAM is levert energie aan de samenleving en de industrie. Dat doen zij door het opsporen, ontwikkelen produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het hoofdkantoor van de NAM is gesitueerd in Assen.

De case
Het binnenklimaat in diverse vertrekken van het hoofdkantoor wordt door de gebruikers als onprettig ervaren. Wij zijn gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak is van de huidige klimaatklachten en na te gaan op welke wijze en met welke maatregelen deze verholpen kunnen worden.

Ons werk
Wij hebben een klimaatonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van deze klachten te achterhalen. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en inspectie op locatie en onderzoek naar de huidige opgestelde verwarmings-, koel- en ventilatiecapaciteit zijn de problemen met betrekking tot het binnenklimaat in beeld gebracht. Na het analyseren van de oorzaken zijn er een aantal haalbare oplossingen vergeleken. De meest optimale oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt inclusief kostenraming, zodat er een gedegen advies gemaakt kon worden. De geadviseerde oplossing is inmiddels gerealiseerd.

Klimaatonderzoek hoofdkantoor NAM

Basisschool ‘De Bolster’ is een Christelijke basisschool te Balk. De school maakt deel uit van stichting Nije Gaast.

De case
Naar aanleiding van diverse klachten over het klimaat in de school heeft Stichting Nije Gaast ons gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van de klimaatproblemen met als doel deze klachten te verhelpen. Het bleek dat de bestaande installatie configuratie voor het klimatiseren van de lokalen niet in staat was om het gewenste binnenklimaat te realiseren en te voorzien in adequate ventilatie. Uiteindelijk is er een compleet nieuwe ventilatie installatie geïnstalleerd en is de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd en weer opnieuw ingeregeld.

Ons werk
Als start van het werk hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de klimaatklachten. Op basis hiervan is een variantenstudie opgesteld waarin is nagegaan op welke wijze en met welke maatregelen deze klachten zo optimaal mogelijk verholpen kunnen worden. De meest optimale variant, het installeren van een compleet nieuw ventilatiesysteem dat met 100% buitenlucht ventileert op basis van de actuele CO2 concentratie, is vervolgens vertaald naar een definitief ontwerp en werkbeschrijving. Tenslotte hebben we de realisatie mogen begeleiden en hebben we de oplevering verzorgd.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Binnen de bestaande gebouwstructuur was geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van grote ventilatiekanalen, waardoor wij uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden om toch het ventilatiesysteem klasse B te realiseren.