Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

De woontoren Flores is een eyecatcher op het Floriadeterrein in Almere en wordt de eerste woontoren in de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het wordt een speciaal gebouw, want de gevel krijgt een bijzonder kunstwerk, waarin het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 zichtbaar is gemaakt.

De case
Gemeente Almere wil de Floriade in Almere ontwikkelen tot een groene stadswijk én hier een expo neerzetten die antwoord kan geven op de grote stedelijke uitdagingen van de toekomst. De woonwijk Hortus wordt een mooie, energie neutrale en bloeiende wijk met een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In de woonwijk is veel ruimte voor planten en bomen, er wordt om het groen heen gebouwd.

De 43,5 meter hoge toren Flores staat op het centrale plein van Hortus. De toren zal tijdens de Expo gebruikt worden als tijdelijke bewoning door de internationale deelnemers van de Expo en zakelijke bijeenkomsten. Na 2022 zal de toren omgebouwd worden tot woontoren met 80 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

Ons werk
Winkelman Engineering was verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

De uitdaging
Bijzonder aan dit project is dat de woontoren eerst zal worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deelnemers van de Expo en een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping. Na afloop van de Expo zal het tijdelijke restaurant worden ontmanteld en wordt de verdieping omgebouwd naar appartementen. Uitdagend bij het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties is het nu alvast geschikt maken van de installaties voor de appartementen, zodat er geen dubbele investeringen nodig zijn. Hiervoor is het nodig dat de installaties op de bovenste verdieping zowel voor het tijdelijke restaurant als de appartementen voldoende zijn.

Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

Al eeuwenlang is Herengracht 502 een grachtenpand waarin gewoond en gewerkt wordt. Sinds 1927 heeft dit pand, dat soms wordt aangeduid als het Huis met de Kolommen of het Deutzhuis, de functie van ambtswoning van de burgemeester.

De case
De verwarmingsketels van de Ambtswoning waren aan vervanging toe. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame verwarmingsinstallaties.

Ons werk
Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het Ambtsgebouw op duurzame wijze te gaan verwarmen, waarbij het gebruik van aardgas zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor is een variantenstudie opgesteld met als doel het inventariseren van mogelijke varianten als vervanging van de huidige warmte-opwekkingsinstallatie. De meest optimale variant is op grond van technische en financiële haalbaarheid geadviseerd. De uitkomst van de variantenstudie is vervolgens vertaald naar een werkomschrijving.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was het integreren van een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie in het monumentale pand. Zowel het interieur als het exterieur heeft een monumentaal karakter, waardoor reguliere oplossingen niet realiseerbaar zijn.

Verduurzaming (van de warmte-opwekkingsinstallatie in het) Ambtsgebouw te Amsterdam.

Op Terschelling wordt als sinds 1875 maritiem onderwijs verzorgd, een lange historie op een unieke plek die uitstekend past bij de doelgroep. Anno nu is het instituut dat onderwijs verzorgt, het Maritiem Instituut Willem Barentsz, uitgegroeid tot het best uitgeruste nautische-technische instituut van Nederland. De huidige campus is echter sterk verouderd.

De case
De gemeente Terschelling gaat samen met woningstichting De Veste een nieuwe campus realiseren. Om dit te bewerkstelligen heeft woningstichting De Veste een aanbesteding georganiseerd waarbij 5 verschillende aannemers zijn benaderd om op basis van een Programma van Eisen hun plannen te presenteren voor een compleet nieuwe campus.

Ons werk
Wij zijn door Friso Bouwgroep benaderd om voor dit bijzondere project een compleet ontwerp voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te verzorgen. Samen met Mecanoo Architecten en DGMR is een optimaal ontwerp gemaakt waarbij nadrukkelijk getoetst is op belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Het resultaat is een zeer energiezuinig, efficiënt, comfortabel en onderhoudsvriendelijk gebouw.

Trots op het eindresultaat
Helaas is ons ontwerp door woningstichting De Veste niet gekozen tot het te realiseren gebouw. Dit weerhoudt ons er niet van niet ons ontwerp hierbij te presenteren. We zijn trots op het eindresultaat en tonen dit graag.

Erg bijzonder aan het installatie-ontwerp is dat er klimaatsystemen zijn toegepast waarbij ventilatielucht, licht, warmte en kou afhankelijk van de vraag wordt toegevoerd. Per kamer kan de temperatuur onafhankelijk geregeld worden en komt verse lucht via drukgeregelde roosters de kamers binnen. Deze roosters zijn speciaal geconstrueerd voor gebieden met veel wind en passen de grootte van de opening aan als er veel wind staat, zodat tochtverschijnselen uitblijven. In de zomer kan het ventilatiesysteem gebruikt worden voor zomernachtventilatie.

Tenslotte zijn de installaties dusdanig opgezet dat deze gesplitst zijn in een opwekking-, drager- en inbouwgedeelte. Deze scheiding biedt de mogelijkheid om voor de huidige toepassing een geheel passende installatie te ontwerpen en heeft als voordeel dat bij functiewijzigingen slechts een beperkte aanpassing van het inbouwgedeelte nodig is.