Verbeteren binnenklimaat en realiseren duurzame energieopwekking VBG Bethel Drachten

De Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Drachten is een kerkelijke gemeenschap. Deze kerk kan bestempeld worden als één van de weinige mega-kerken in Nederland. Gemiddeld komen er op een zondag ca. 5.000 mensen in het gebouw van de Bethel.

De case
Het kerkgebouw bestaat uit meerdere zalen waarin men samen kan komen. De grootste samenkomstzaal biedt plaats aan 1.750 mensen, daarnaast is er een kerkzaal met 800 zitplaatsen en er is een grote ruimte waar ruimte is voor ontmoeting. Verder kenmerkt het gebouw zich door een groot aantal kleinere ruimtes voor kinder- en jeugdwerk, als ook een kantoor- en vergaderzone van ca. 1.000 m2, verdeeld over 19 ruimtes. Een bijzonder gebouw met een zeer multifunctioneel karakter.

Ons werk
Wij hebben advieswerk verricht met betrekking tot de complete elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en regeltechnische installaties. De luchtbehandelingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie welke de diverse samenkomstzalen en spreekkamers voorziet van ventilatie en temperatuurbeheersing. Daarnaast wordt er door middel van een warmtepompopstelling een duurzame energieopwekking voor verwarming en koeling gerealiseerd.

De uitdaging
De bezetting van de grote zalen wordt gekenmerkt door een relatief kortdurend piekmoment. Investeringen in duurzaamheid hebben daardoor een lange terugverdientijd. De uitdaging hierin was het vinden van een juiste balans tussen investering, functionaliteit en duurzaamheid. Met de huidige installatie configuratie is hierin een gezonde balans gerealiseerd.

Verbeteren binnenklimaat en realiseren duurzame energieopwekking VBG Bethel Drachten

Het multifunctionele centrum de Carrousel in Ommen is een belangrijke plek voor Ommen. Het complex omvat een zwembad, een cultureel centrum en twee sporthallen. De afgelopen jaren is het gebouw op onderdelen aangepast en zijn er maatregelen getroffen om het complex te verduurzamen. Hierbij is onder andere het dak geïsoleerd, zijn PV-panelen en een park met zonthermie-panelen geïnstalleerd.

De Case
Naast het zwembad ligt een oude vuilnisbelt. Hierop is 700 m² aan zonnecollectoren geplaatst waarmee het zwembad gedeeltelijk verwarmd kan worden. Er wordt subsidie verstrekt per kWh opgewekte duurzame elektriciteit. Dit maakt het extra interessant om de zonthermie zo in te koppelen, dat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-energie.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy heeft in samenwerking met Buro Loo een ontwerp vervaardigd om de benodigde warmte voor het complex zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te wekken. Het ontwerp is vertaald in een werkomschrijving waarmee het werk is aanbesteed. Tijdens de uitvoering hebben we de begeleiding verzorgd.

Het opwekken van warmte door middel van zonnecollectoren is niet de laatste stap in de verduurzaming van de Carrousel. De volgende stap die genomen wordt is het verduurzamen van de verwarming en de luchtbehandeling van het gebouw. De verschillende mogelijkheden hiervoor worden inmiddels onderzocht.

De uitdaging
Zonthermie wordt nog maar weinig toegepast, en al helemaal op deze schaal. Dit is één van de grootste zonthermische installaties op dit moment. De uitdaging in het ontwerp is om met de collectoren een zo’n groot mogelijk rendement te halen, zodat hiermee het gasverbruik van het zwembad wordt gereduceerd.