Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

De woontoren Flores is een eyecatcher op het Floriadeterrein in Almere en wordt de eerste woontoren in de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het wordt een speciaal gebouw, want de gevel krijgt een bijzonder kunstwerk, waarin het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 zichtbaar is gemaakt.

De case
Gemeente Almere wil de Floriade in Almere ontwikkelen tot een groene stadswijk én hier een expo neerzetten die antwoord kan geven op de grote stedelijke uitdagingen van de toekomst. De woonwijk Hortus wordt een mooie, energie neutrale en bloeiende wijk met een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In de woonwijk is veel ruimte voor planten en bomen, er wordt om het groen heen gebouwd.

De 43,5 meter hoge toren Flores staat op het centrale plein van Hortus. De toren zal tijdens de Expo gebruikt worden als tijdelijke bewoning door de internationale deelnemers van de Expo en zakelijke bijeenkomsten. Na 2022 zal de toren omgebouwd worden tot woontoren met 80 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

Ons werk
Winkelman Engineering was verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

De uitdaging
Bijzonder aan dit project is dat de woontoren eerst zal worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deelnemers van de Expo en een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping. Na afloop van de Expo zal het tijdelijke restaurant worden ontmanteld en wordt de verdieping omgebouwd naar appartementen. Uitdagend bij het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties is het nu alvast geschikt maken van de installaties voor de appartementen, zodat er geen dubbele investeringen nodig zijn. Hiervoor is het nodig dat de installaties op de bovenste verdieping zowel voor het tijdelijke restaurant als de appartementen voldoende zijn.

Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

Sinds 1973 is De Oosterpoort het belangrijkste muziekgebouw van Groningen en omstreken. Het is het huis van het Noord Nederlands Orkest, van Eurosonic Noorderslag en vele andere concerten, voorstellingen, festivals en zakelijke evenementen.

De case
In het kader van de beveiliging van de Oosterpoort heeft Winkelman Engineering advieswerkzaamheden mogen uitvoeren voor de Oosterpoort.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de Oosterpoort een veiligheidsplan opgesteld. Hiervoor zijn de diverse processen en personenstromen binnen het gebouw inzichtelijk gemaakt. Waarbij ook de verschillende beveiligingsrisico’s zijn geïnventariseerd. Na de inventarisatie heeft Winkelman Engineering een vlekkenplan opgesteld met de verschillende toegankelijkheidszones. Op basis van het vlekkenplan zijn er een aantal organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen geïnventariseerd.

Het definitieve veiligheidsplan dient als grondslag voor de uitwerking van het definitief ontwerp en de werkomschrijving. Na goedkeuring van het definitief ontwerp is dit doorontwikkeld tot een bestek. Winkelman Engineering heeft het gehele proces begeleid en toezicht gehouden op de uitvoeringsfase.

De uitdaging
De complexiteit van het pand en de toewijzing van de verschillende zones aan verschillende gebruikers maakt het een complex vraagstuk. De vele verschillende situaties en het deelgebruik van de zones vraagt om een goede mix van beveiligingsvoorzieningen. Een deel van de voorzieningen kan opgelost worden met techniek en een deel vraagt om flexibiliteit. Daarnaast dient er met het samenstellen van de diverse beveiligingsvoorzieningen ook rekening te worden gehouden met het behouden van een werkbare situatie. De uitdaging van dit project was om, ondanks de vele gebruikers en het deelgebruik van de zones, de benodigde voorzieningen zo simpel mogelijk te houden.

Beveiliging Oosterpoort, Groningen.

Al meer dan 50 jaar doet Paradiso dienst als poppodium, nachtclub en cultuurpaleis in één. Paradiso is gevestigd in het voormalige verenigingsgebouw uit 1879 van het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Sinds 1986 heeft Paradiso hier haar deuren geopend en brengt zij talent en publiek samen.

De case
De bestaande luchtbehandelingskast van de kleine zaal is aan het einde van haar technische levensduur. Paradiso is van plan deze te vervangen. Een goed moment om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft een variantenstudie uitgevoerd voor Paradiso om de mogelijkheden voor een nieuwe luchtbehandelingskast te onderzoeken. Door veranderende wet- en regelgeving moet er een grotere luchtbehandelingskast voor terugkomen. De nieuwe luchtbehandelingskast moet worden ingepast in de huidige technische ruimte. De meest optimale variant is vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp.

De uitdaging
Het monumentale karakter van het pand en de situering van de technische ruimte op de zesde verdieping maakte de technische inpassing van de nieuwe installatie tot een complex en uitdagend vraagstuk.

Luchtbehandelingskast kleine zaal Paradiso, Amsterdam

Medewerkers en leerlingen van basisschool Princenhof in Leeuwarden zijn in augustus 2014 begonnen in een gloednieuw schoolgebouw. Nieuwbouw was nodig, want het oude gebouw raakte gedateerd en was niet berekend op de groei van deze protestants-christelijke basisschool. Welke onderdeel is van stichting Noorderbasis, waaronder meerdere basisscholen in Noord-Nederland vallen.

De case
Naast de bestaande school kwam een perceel bouwgrond beschikbaar, ideaal voor de nieuwbouw. De school kon daardoor tijdens de zomervakantie geruisloos verhuizen, zonder tijdelijke overbrugging. Bij de school is ook een sporthal gebouwd, die door de gemeente Leeuwarden wordt gehuurd. Zowel school als sporthal zijn compleet voorzien van ledverlichting.

Ons werk
De basis van het schoolgebouw is een goede gebouwschil met RC-waarde van 5 en HR++-beglazing. De klimaatinstallatie is verder traditioneel, maar met een verstandig duurzaam randje. De basisinstallatie is gekozen, omdat die eenvoudig te onderhouden is. Wel hebben we gezorgd dat de opwekkingsrendementen hoger liggen dan traditioneel.  Daarom is de cv-ketel aangesloten op laagtemperatuurverwarming in de vorm van vloerverwarming. Zodat de cv-ketel niet boven de 45 graden aanvoer komt. Daarnaast is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met hoog rendement warmte terugwinning. Voor de klaslokalen is een luchtbehandeling kast van 10.000 m3/h met warmtewiel geplaatst, terwijl de sporthal met een kleinere unit van 3.000 m3/h wordt geklimatiseerd. Omdat de sportzaal volledig met lucht wordt verwarmd, is de luchtbehandeling kast van een recirculatiesectie voorzien, zodat ook buiten de gebruiksuren – wanneer weinig of geen ventilatie nodig is – voldoende warmte kan worden ingebracht. De leerkrachten kunnen de temperatuur in hun lokaal nog een beetje beïnvloeden, doordat in de luchttoevoerkanalen naar de lokalen kleine elektrische na-verwarmers zijn aangebracht.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens het gehele proces waren er twee eindgebruikers met eigen belangen, deze konden we goed behartigen. Tijdens de uitvoering van het werk waren we verantwoordelijk  voor het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden, met name het integreren van 2500m2 aan installaties in het dak, vergt een juiste afstemming met de betrokken partijen. De oplevering van de school vond plaats in augustus 2014.

NoorderBasis: Nieuwbouw “de Princenhof” Leeuwarden

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt kasteel ‘Het Nijenhuis’. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 14e eeuw en werd bewoond door diverse adellijke families. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen en renovaties gedaan aan het kasteel. Sinds 1958 bewoonde collectioneur en grondlegger van Museum de Fundatie Dirk Hannema het kasteel tot aan zijn dood in 1984. In 2003/2004 is het kasteel nogmaals verbouwd en gerenoveerd en werd het kasteel, voorheen alleen op afspraak te bezichtigen, volledig toegankelijk voor publiek. Hannema’s collectie is tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend.

De case
De provincie Overijssel heeft Winkelman Engineering in 2013 gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het kasteel te voorzien van verwarming om het binnenklimaat in de publiekstoegankelijke ruimtes beheersbaar te houden.

Ons werk
Na het opstellen van een variantenstudie naar de mogelijkheden om het eeuwenoude kasteel het “Nijenhuis” op duurzame wijze te verwarmen, het monument mocht hierbij niet aangetast worden. Is gekozen voor een unieke variant waarbij het kasteel wordt verwarmd met behulp van de omliggende gracht. Inmiddels functioneert deze installatie ruim 3 jaar op betrouwbare wijze en wordt de gracht die oorspronkelijk de functie had om het kasteel en haar inwoners te beschermen ingezet om het kasteel te klimatiseren.  

De uitdaging
De geschiedenis van het kasteel gaat meerdere eeuwen terug in de tijd. Dit project was hierdoor een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.

Provincie Overijssel: Kasteel ‘Het Nijenhuis” Heino

Het multifunctionele centrum de Carrousel in Ommen is een belangrijke plek voor Ommen. Het complex omvat een zwembad, een cultureel centrum en twee sporthallen. De afgelopen jaren is het gebouw op onderdelen aangepast en zijn er maatregelen getroffen om het complex te verduurzamen. Hierbij is onder andere het dak geïsoleerd, zijn PV-panelen en een park met zonthermie-panelen geïnstalleerd.

De Case
Naast het zwembad ligt een oude vuilnisbelt. Hierop is 700 m² aan zonnecollectoren geplaatst waarmee het zwembad gedeeltelijk verwarmd kan worden. Er wordt subsidie verstrekt per kWh opgewekte duurzame elektriciteit. Dit maakt het extra interessant om de zonthermie zo in te koppelen, dat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-energie.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy heeft in samenwerking met Buro Loo een ontwerp vervaardigd om de benodigde warmte voor het complex zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te wekken. Het ontwerp is vertaald in een werkomschrijving waarmee het werk is aanbesteed. Tijdens de uitvoering hebben we de begeleiding verzorgd.

Het opwekken van warmte door middel van zonnecollectoren is niet de laatste stap in de verduurzaming van de Carrousel. De volgende stap die genomen wordt is het verduurzamen van de verwarming en de luchtbehandeling van het gebouw. De verschillende mogelijkheden hiervoor worden inmiddels onderzocht.

De uitdaging
Zonthermie wordt nog maar weinig toegepast, en al helemaal op deze schaal. Dit is één van de grootste zonthermische installaties op dit moment. De uitdaging in het ontwerp is om met de collectoren een zo’n groot mogelijk rendement te halen, zodat hiermee het gasverbruik van het zwembad wordt gereduceerd.

Carrousel Ommen: Integrale duurzame warmteopwekking

Als begin van de vernieuwing van de oostwand, aan de voet van de Martinitoren, is op één van de meest markantste hoeken van de stad de nieuwe sociëteit van studentencorps Vindicat atque Polit aan de Grote Markt gerealiseerd. Het resultaat is een robuust, ambachtelijk maar ook stijlvol pand geworden. Het oppervlak van de nieuwbouw bedraagt ca. 4.000m². 

Ons werk
In opdracht van de gemeente Groningen hebben wij tijdens de realisatie van dit project het toezicht over de installatiewerkzaamheden gevoerd. Op deze wijze waren wij de ogen en oren van de opdrachtgever op het bouwproject en konden kwaliteit, efficiency, kosten en het tijdspad op vakkundige wijze door onze mensen bewaakt worden.

Gemeente Groningen: sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen. Het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengt de RAI daarom al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

De case
Om dit te kunnen faciliteren wil de RAI haar klanten een toplocatie bieden. Het bieden van een toplocatie voor verschillende doelgroepen vraagt van de locatie dat deze dynamisch en multifunctioneel kan worden ingericht. In dat kader staan er altijd projecten op de agenda die hier een bijdrage aan leveren.

Ons werk
Onze rol varieert bij de RAI van project tot project. Dit zorgt er mede voor dat de samenwerking met de RAI dynamisch is zoals de RAI dat zelf ook is.

Enkele voorbeelden werkzaamheden:

Enkele voorbeelden van projecten: