ASTRON: Renovatie ‘gebouw 1996’.

ASTRON is het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie. Sinds het begin heeft het instituut een wereld leidende reputatie opgebouwd dankzij innovatieve technologische ontwikkelingen en astronomische ontdekkingen met grote impact. ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De case
ASTRON heeft enkele energetische vraagstukken waar ze iets mee willen en moeten doen. De aanwezige luchtbehandelingskasten en een koelmachine zijn aan vervanging toe en daarnaast heeft ASTRON een aanzienlijk warmte-overschot vanuit met name vanuit vrijkomende warmte vanuit de serverruimtes. Dit warmte-overschot heeft een behoorlijke onbalans in de WKO tot gevolg. Als zodanig wil men de overtollig vrijkomende warmte efficiënter gaan benuttende en de warmte- en koelprocessen gaan optimaliseren c.q. de energievraag gaan beperken in de toekomst.

Ons werk
ASTRON heeft Winkelman Engineering gevraagd met een planvoorstel te komen voor modernisering en optimalisering van de werktuigkundige installaties van “gebouw 1996”. Winkelman Engineering heeft een inventarisatie van de huidige voorzieningen uitgevoerd en is nu bezig met een uitgebreid onderzoek om van hieruit adviezen te verstrekken voor verlaging van de energievraag en betere en efficiëntere benutting van de warmte-overschotten vanuit het proces. Er wordt getracht de warmte-overschotten zo optimaal mogelijk in te zetten op het moment dat er bijvoorbeeld warmtevraag is voor het gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement van de aanwezige WKO-installatie. Vervolgens gaat Winkelman Engineering een Plan van Aanpak vervaardigen met hierin de tijdslijn voor renovatie/vervanging van de bestaande installaties alsmede een kostenraming waarin de aanbevolen ingrepen zijn opgenomen.

De uitdaging
Het onderzoek is complex van aard, aangezien er allerlei energieprocessen in elkaar overlopen. Ook de provincie stelt daarnaast eisen aan de bodembalans ten aanzien van de aanwezige WKO met open bronnen. Verder betreft het een 24-uurs organisatie waarbij continuïteit waarborging van de computerprocessen onontbeerlijk is. Het is voor Winkelman Engineering de uitdaging om met deze achtergronden te komen tot de beste energetische en meest efficiënte oplossingen.

ASTRON: Renovatie ‘gebouw 1996’.

Fresenius Kabi is onderdeel van de Fresenius Groep; een multinational gespecialiseerd in levensreddende medicijnen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Fresenius innoveert in technieken, systemen en voeding die zorgprofessionals in staat stellen optimaal op de problematiek van patiënten in te spelen.

De case
De fabriekshal van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum wordt verbouwd om deze in te zetten voor de productie van Enteral Nutrion (klinische voeding). Fresenius Kabi heeft ons gevraagd advieswerkzaamheden te verrichten voor de verbouw en uitbreiding van deze fabriekshal.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor Fresenius Kabi de HVAC-engineering gefinetuned en heeft alle clashes uit het ontwerp gehaald. In totaal zijn er 10 luchtbehandelingskasten uitgewerkt en in 3D gemodelleerd in Revit.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was allereerst dat het fine tunen van de HVAC-engineering in een zeer kort tijdsbestek diende te gebeuren. Daarnaast dienden alle stukken in het Engels uitgewerkt te worden, aangezien er in een internationaal team gewerkt werd met Engels als voertaal.