GGZ Noord-Holland-Noord: Uitbreiding van 40 plaatsen op de forensische psychiatrische afdeling

GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) biedt geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden bij ernstige psychiatrische klachten. Dit doen zij vanuit een van de eigen locaties, bij mensen thuis, in de dagactiviteitencentra, in voorzieningen voor beschermd wonen, maar ook in de huisartsenpraktijk of verzorgingshuizen. De doelstelling is het ondersteunen van hun cliënten en hun familie in het eigen herstelproces. Binnen GGZ NHN werken circa 2.000 mensen verspreid over ruim 30 locaties in Noord-Holland.

De case
GGZ NHN is voornemens om op haar hoofdlocatie Landgoed Willibrordus te Heiloo door middel van nieuwbouw en aanbouw 40 plaatsen toe te voegen aan de bestaande forensische psychiatrische afdeling (FPA). De FPA is bedoeld als overgangsvoorziening tussen een penitentiaire inrichting en de reguliere ggz. Het gebouw voldoet aan veiligheidsniveau 2 vanuit justitiële vereisten voor een FPA.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft aan de hand van de eisen en wensen van GGZ NHN advieswerkzaamheden uitgevoerd. De aanbouw moet toekomstbestendig zijn, het dient zodanig flexibel te zijn dat het mogelijk is om deze in de toekomst ‘om te bouwen’ en/of delen af te stoten. Daarnaast is de wens om de ruimtes en voorzieningen niet specifiek in te richten voor één doelgroep. Er moet een omgeving worden gecreëerd waar aan iedereen maatwerk kan worden geboden en waar men mee kan bewegen met toekomstige veranderingen. Winkelman Engineering heeft advies uitgebracht over de installatietechniek en dit uitgewerkt in een ontwerp. Daarnaast heeft Winkelman Engineering begeleidingswerkzaamheden verricht bij de uitvoering en oplevering van het project.

De Uitdaging
Voor het ontwerp en de adviezen heeft Winkelman Engineering ‘out-of-the-box’ gedacht en ‘state of the art’ techniek toegepast. GGZ NHN heeft namelijk de ambitie om ‘het beste gebouw van Europa’ voor haar cliënten te ontwikkelen. Het gebouw moet als healthy environment voor de cliënten functioneren, gericht op het herstel en verstellen van relaties. Het gebouw moet passen in de visie van Landgoed Willibrordus en haar stedenkundige mogelijkheden. Daarnaast dient het gebouw zeer duurzaam, flexibel, toekomstbestendig en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook het spanningsveld tussen bescherming bieden en vrijheid geven voor de doelgroep van dit gebouw was wat dit een uitdagend project maakte.

GGZ Noord-Holland-Noord: Uitbreiding van 40 plaatsen op de forensische psychiatrische afdeling

Fresenius Kabi is onderdeel van de Fresenius Groep; een multinational gespecialiseerd in levensreddende medicijnen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Fresenius innoveert in technieken, systemen en voeding die zorgprofessionals in staat stellen optimaal op de problematiek van patiënten in te spelen.

De case
De fabriekshal van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum wordt verbouwd om deze in te zetten voor de productie van Enteral Nutrion (klinische voeding). Fresenius Kabi heeft ons gevraagd advieswerkzaamheden te verrichten voor de verbouw en uitbreiding van deze fabriekshal.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor Fresenius Kabi de HVAC-engineering gefinetuned en heeft alle clashes uit het ontwerp gehaald. In totaal zijn er 10 luchtbehandelingskasten uitgewerkt en in 3D gemodelleerd in Revit.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was allereerst dat het fine tunen van de HVAC-engineering in een zeer kort tijdsbestek diende te gebeuren. Daarnaast dienden alle stukken in het Engels uitgewerkt te worden, aangezien er in een internationaal team gewerkt werd met Engels als voertaal.

Verbouwing Fresenius Kabi te Emmer-Compascuum

In de Zwolse wijk Stadshagen is de afdeling High & Intensive Care (HIC) van Dimence Eerdelaan verbouwd tot de meest moderne standaard. Dimence biedt (hoog)specialistische geestelijke gezondheidszorg. Een van de doelen van Dimence is ‘beter leven’. Hiermee richt Dimence zich op genezing, het verhogen van de kwaliteit van leven, maatschappelijk en persoonlijk herstel.

De case
Dimence vindt het belangrijk dat herstel van patiënten plaatsvindt in een gastvrije, prettige omgeving, waarin patiënten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Met dit doel voor ogen werd het tijd voor een grondige verbouwing van de locatie aan de Eerdelaan in Zwolle.

Ons werk
De HIC-afdeling is verbouwd met als doel de open afdeling geschikt te maken voor patiënten van gesloten afdelingen. Wij hebben het advies gegeven voor de verbouw van een aantal separeercellen tot extra beveiligde kamers (EBK) met eigen huiskamer en tuin. De extra beveiligde kamers dienden aangenaam en tegelijkertijd prikkelarm te zijn. Daarnaast moesten de kamers voldoen aan de nieuwste richtlijnen van de HIC-monitor. Wij hebben onder meer advies gegeven over de klimaatcontrole van de extra beveiligde kamers. In een EBK kan de patiënt zelf invloed uitoefenen op de lichtkleur, de temperatuur, de ventilatieluchthoeveelheid en de geur in de kamer. Op deze manier kunnen patiënten zelf prikkels aan de omgeving toevoegen of verminderen, waardoor zij deels de controle behouden. Door middel van voorgeprogrammeerde scènes van onder andere een bos- of zee-omgeving, kan de kamer zo comfortabel mogelijk worden gemaakt voor de patiënt.

Onze rol binnen dit project was enerzijds de rol van projectmanager (in samenwerking met Draaijer+partners) en anderzijds als installatieadviseur. In de voorfase hebben wij samen met Dimence een programma van eisen opgesteld dat vervolgens is vertaald naar een technisch ontwerp. In dit ontwerp hebben wij aan de hand van de gestelde eisen vanuit Dimence en de HIC-monitor een advies gegeven over de meest optimale oplossingen, waarin ook is gekeken naar duurzaamheid en de technische en financiële haalbaarheid. Tijdens de verbouw fungeerden we als projectmanager waarin we de uitvoering van de technische installaties zo optimaal mogelijk hebben laten verlopen.

Dimence: realisatie High Intensive Care Unit psychiatrisch centrum Eerdelaan, Zwolle

Dimence is een zorgorganisatie die (hoog)specialistische ggz biedt in Overijssel. Stichting Dimence heeft de High Intensive Care (HIC) afdelingen in Psychiatrisch centrum Rielerenk in Deventer verbouwd. Hier worden patiënten opgenomen die ernstige psychiatrische problemen hebben.

De case
Aangezien een opname, al dan niet gedwongen, ook van invloed is op het herstel van de patiënt, vindt Dimence het belangrijk dat dit gebeurt in een gastvrije, prettige omgeving. Een verbouwing was hiervoor noodzakelijk. De verpleegposten hebben plaatsgemaakt voor een groter woonkamergebied; de separeercellen zijn vervangen door een extra beveiligde kamer met huiskamer en aangrenzende tuin. Ook is er een crisisbeoordelingskamer en logeerkamer gerealiseerd. Dit alles volgens de nieuwste richtlijnen van de HIC-monitor.

Bijzonder in dit project is de uitvoering van de Extra Beveiligde Kamer (EBK). In deze ruimte heeft de patiënt zelf invloed op de kleur van het licht, de temperatuur, de ventilatieluchthoeveelheid en zelfs de aanwezige geur. Op deze manier kunnen met voorgeprogrammeerde scenes als een bosomgeving en zee-omgeving worden nagebootst, om het zo comfortabel mogelijk te maken voor de patiënt. Het uiteindelijke doel is een zo kort als mogelijk verblijf in de EBK.

Ons werk
Wij waren van de initiatieffase tot en met oplevering betrokken bij deze opgave. We mochten het ontwerp vervaardigen en deel uitmaken van de bouwdirectie.