Directievoering & Toezicht

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Winkelman Engineering & Consultancy B.V. de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden worden de contractuele afspraken met de uitvoerende partijen bewaakt en wordt tevens toezicht gehouden op de technische kwaliteit van de uitvoering. Met een proactieve benadering helpen we problemen in de uitvoering te voorkomen en het projectteam zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Tot onze werkzaamheden op het gebied van directievoering en toezicht behoren ook de inrichting van de projectorganisatie, advisering over meer- en minderwerk, ingediende betalingstermijnen,  documentatiebeheer, het opstellen van periodieke financiële overzichten en de opleveringsprocedure.

De uitvoering van multidisciplinaire uitvoeringsprojecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid. Ons werkterrein omvat zowel advies als dienstverlening en wordt ingeroepen in diverse contractvormen waaronder UAV en UAV-GC.