Gecertificeerde energielabeling

Een prettig, gezond en veilig werkklimaat voor u en uw werknemers Onze medewerkers kunnen voor uw bedrijfspand of huisvesting een energielabel opmaken. Dit verplichte label geldt voor alle utiliteitsgebouwen en geeft aan hoe het gebouw presteert op een schaal van A++++ t/m G. Kantoren in Nederland groter dan 100 m2 zijn vanaf 2023 verplicht om…

Onderwijs

Winkelman Engineering & Consultancy B.V. is in de eerste plaats een adviesbureau dat zich bezig houdt met de advisering rondom alle gebouwgebonden installaties. Door hier dagelijks mee bezig te zijn blijft onze kennis en ervaring op een hoog niveau  en door de marktontwikkelingen nauwgezet te volgen verdiept deze zich continue. Deze kennis en ervaring houden…

Variantenstudie

Projecten worden gevormd in hun definitiefase. Winkelman Engineering & Consultancy B.V. kan vanuit een breed startpunt werken naar een smaller oplossingsgebied en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van afwegingen en keuzen. Omdat in dit proces de haalbaarheid van de uiteindelijke oplossing centraal staat, is het nodig om deze te toetsen en te onderbouwen….

Directievoering & Toezicht

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Winkelman Engineering & Consultancy B.V. de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden worden de contractuele afspraken met de uitvoerende partijen bewaakt en wordt tevens toezicht gehouden op de technische kwaliteit van de uitvoering. Met een proactieve benadering helpen we problemen in de uitvoering te voorkomen en…

Beheer en onderhoud

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is van essentieel belang voor optimaal vastgoedbeheer, zowel in financiële- als in technische zin. Met het meerjarenonderhoudsplan heeft u primair een financieel beleidsinstrument in handen, waarmee u uw onderhoudsbegroting prima kunt onderbouwen. Met het meerjarenonderhoudsplan van Winkelman Engineering & Consultancy B.V. heeft u inzicht in de volgende belangrijke beheersaspecten: Jaarlijks terugkerende kosten (preventief…

Klimaatonderzoek

Gemiddeld brengen we in Nederland circa 80% van ons leven in gebouwen door. Thuis, maar ook op kantoor, in winkels, ziekenhuizen, opleidingscentra et cetera. Om ervoor te zorgen dat gebouwgebruikers en bezoekers zich gezond en comfortabel voelen, is aandacht voor het binnenklimaat van groot belang. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat een gezond binnenklimaat leidt…

Programma van Eisen en Wensen

Doel van het programma van eisen is om zowel de basisinformatie alsmede het toetsingskader voor het installatie-ontwerp vast te leggen, waarna het PvE dienst zal doen als toetsingsinstrument. Vervaardigde analyses, rapportages, tekeningen en begrotingen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten zoals gesteld in het PvE. Een willekeurig aantal thema’s waar een PvE op in zou…

Detachering

Uw team kan soms tijdelijk ondersteuning nodig hebben op het gebied van directievoering, projectmanagement, engineering of montagetoezicht. Ook daarvoor kunt u van onze kennis, ervaring en eventueel ons netwerk gebruik maken.