Verduurzaming (van de warmte-opwekkingsinstallatie in het) Ambtsgebouw te Amsterdam.

Al eeuwenlang is Herengracht 502 een grachtenpand waarin gewoond en gewerkt wordt. Sinds 1927 heeft dit pand, dat soms wordt aangeduid als het Huis met de Kolommen of het Deutzhuis, de functie van ambtswoning van de burgemeester.

De case
De verwarmingsketels van de Ambtswoning waren aan vervanging toe. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame verwarmingsinstallaties.

Ons werk
Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het Ambtsgebouw op duurzame wijze te gaan verwarmen, waarbij het gebruik van aardgas zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor is een variantenstudie opgesteld met als doel het inventariseren van mogelijke varianten als vervanging van de huidige warmte-opwekkingsinstallatie. De meest optimale variant is op grond van technische en financiële haalbaarheid geadviseerd. De uitkomst van de variantenstudie is vervolgens vertaald naar een werkomschrijving.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was het integreren van een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie in het monumentale pand. Zowel het interieur als het exterieur heeft een monumentaal karakter, waardoor reguliere oplossingen niet realiseerbaar zijn.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Uitdaging opdracht
Integratie van een warmte-opwekkingsinstallatie in een monumentaal pand.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6 2065 8502.