Verbouwing Fresenius Kabi te Emmer-Compascuum

Fresenius Kabi is onderdeel van de Fresenius Groep; een multinational gespecialiseerd in levensreddende medicijnen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Fresenius innoveert in technieken, systemen en voeding die zorgprofessionals in staat stellen optimaal op de problematiek van patiënten in te spelen.

De case
De fabriekshal van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum wordt verbouwd om deze in te zetten voor de productie van Enteral Nutrion (klinische voeding). Fresenius Kabi heeft ons gevraagd advieswerkzaamheden te verrichten voor de verbouw en uitbreiding van deze fabriekshal.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor Fresenius Kabi de HVAC-engineering gefinetuned en heeft alle clashes uit het ontwerp gehaald. In totaal zijn er 10 luchtbehandelingskasten uitgewerkt en in 3D gemodelleerd in Revit.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was allereerst dat het fine tunen van de HVAC-engineering in een zeer kort tijdsbestek diende te gebeuren. Daarnaast dienden alle stukken in het Engels uitgewerkt te worden, aangezien er in een internationaal team gewerkt werd met Engels als voertaal.

Opdrachtgever
Fresenius Kabi
Plaats
Emmer-Compasscuum
Uitdaging opdracht
Allereerst het fine tunen van de HVAC-engineering in een zeer kort tijdsbestek. Daarnaast dienden alle stukken in het Engels uitgewerkt te worden, aangezien er in een internationaal team gewerkt werd met Engels als voertaal.
Meer weten?
Bel ons op 0512 - 745132.