Verbeteren en verduurzamen Verlengde Visserstraat

De locatie Gezondheidszorg & welzijn van Noorderpoort biedt onderwijs in diverse richtingen, zoals assisterende in de gezondheidszorg, verzorging, verpleging en sociaal-agogisch werk. Winkelman Engineering & Consultancy heeft advies- en begeleidingswerkzaamheden uitgevoerd voor de locatie Gezondheidszorg & welzijn aan de Verlengde Visserstraat te Groningen.

De case
Noorderpoort heeft de ambitie om haar gebouwen te verduurzamen en om in 2035 tot een volledige CO2 neutrale bedrijfsvoering te komen. Winkelman Engineering heeft werkzaamheden verricht om de locatie aan de Verlengde Vissersstraat installatietechnisch te verbeteren en te verduurzamen. Het doel van dit project was het selecteren van een aantal duurzame oplossingen voor de vervanging van een aantal bestaande installaties.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Het binnenklimaat van het gebouw is verbeterd en verduurzaamd door het aanbrengen van een warmtepompinstallatie, waarmee wordt voorzien in verwarming en koeling. Daarnaast is ook voor de verlichting een energiezuinige oplossing geselecteerd. Alle verlichting van de locatie van de Verlengde Visserstraat is vervangen voor LED-verlichting. Winkelman Engineering heeft het advies en het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleidt.

Opdrachtgever
Noorderpoort College
Plaats
Groningen
Meer weten?
Bel ons op 0512 - 745132.