Uitbreiding Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie.

De case
Veiligheidsregio Fryslan is een organisatie die behoorlijk in beweging is; diverse bedrijfsonderdelen die elders gehuisvest waren zijn samengevoegd aan de Harlinger Trekweg in Leeuwarden. Hiervoor is het bestaande gebouw gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Daarnaast is er een uitbreiding gerealiseerd van ca. 1.000 m². Dit is gedaan door de zijbeuk van het gebouw 9 meter te verlengen en een volledig nieuwe verdieping te plaatsen.

Ons werk
Deze uitbreiding is in bouwteam uitgevoerd. Tijdens de contractvorming van dit project heeft Winkelman Engineering & Consultancy namens de opdrachtgever de prijsonderhandelingen met betrekking tot de installaties gevoerd. Tevens hebben wij de scope van het werk gedefinieerd en zijn we betrokken geweest bij het opstellen van de contractdocumenten.

Tijdens de bouw heeft Winkelman Engineering & Consultancy toezicht gehouden op de uitvoering van het werk aangaande de installaties.

De uitdaging
De renovatie heeft gefaseerd plaats gevonden zodat de bestaande organisatie in het gebouw operationeel kon blijven. De uitdaging van dit project was daarom om de werkzaamheden zo te plannen en uit te voeren dat de medewerkers hier zo minimaal mogelijk verstoring van ondervonden.

Opdrachtgever
Veiligheidsregio Fryslân
Plaats
Leeuwarden
Uitdaging opdracht
De werkzaamheden zo te plannen en uit te voeren dat de medewerkers hier zo minimaal verstoring van ondervonden.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.