Suiker Unie: Locatie Vierverlaten, Hoogkerk

Suiker Unie is een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, mens en de samenleving. Suiker Unie is in de kern al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid, en zorg voor het milieu hand in hand. De suikerfabriek verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijks terugkerende bietencampagne van medio september tot medio januari. Suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, daarna opgeslagen en aan afnemers geleverd in de gevraagde verpakkingsvorm.

De case
Om Suiker Unie voor te bereiden op de toekomst en in het kader van verantwoord ondernemen is er een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie gerealiseerd die het (secundaire) proces voorziet van warmte.

Ons werk
Samen met Suiker Unie hebben we twee doelstellingen geformuleerd: verlaging van de NOx-uitstoot en vergroting van de verwarmingscapaciteit naar 4 Megawatt met de uitbreidbaarheid naar 6 Megawatt.

Met de reeds gerealiseerde nieuwe ketelopstelling is aan beide doelstellingen invulling gegeven. In het voortraject hebben wij een variantenstudie opgesteld om vervolgens de gekozen variant uit te werken tot een ontwerp met bijbehorende werkomschrijving. Vervolgens heeft ons team de aanbesteding begeleid en tijdens de realisatie van het project Suiker Unie met praktische adviezen bijgestaan.

Opdrachtgever
Suikerunie
Plaats
Hoogkerk
Uitdaging opdracht
Realiseren van een hoge beschikbaarheid van de verwarmingsinstallatie
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.