Stichting AWBR: Vernieuwbouw De Meidoorn, Amsterdam

De 10e Montessorischool De Meidoorn is een openbare basisschool in Amsterdam-West. Het is een gemengde school en maakt deel uit van de stichting openbaar onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR).

De case
Stichting AWBR wil het schoolgebouw van de Meidoorn vernieuwen in schooljaar 2021/2022. Bij de ontwikkeling van De Meidoorn speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De ambities zijn hoog: een gezonde en energieleverende school met minimaal last van onderhoud.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de Meidoorn advieswerkzaamheden verricht om tot een duurzaam ontwerp van de installaties te komen. Rekening houdend met de meest recente eisen en duurzaamheid hebben wij een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp is vervolgens uitgewerkt tot definitief (DO) en technisch ontwerp (TO).

De uitdaging
De uitgebreide ventilatie installaties dienden geïntegreerd te worden in het bestaande pand van de Meidoorn. Winkelman Engineering heeft advies gegeven over hoe het monumentale pand gasloos geklimatiseerd kan worden. Het monumentale karakter van de school maakt dit project uitdagend en interessant!

Opdrachtgever
Buro Loo
Plaats
Amsterdam
Uitdaging opdracht
Integratie van de ventilatie installaties in het bestaande monumentale schoolgebouw.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.