Dimence: realisatie High Intensive Care Unit psychiatrisch centrum Eerdelaan, Zwolle

In de Zwolse wijk Stadshagen is de afdeling High & Intensive Care (HIC) van Dimence Eerdelaan verbouwd tot de meest moderne standaard. Dimence biedt (hoog)specialistische geestelijke gezondheidszorg. Een van de doelen van Dimence is ‘beter leven’. Hiermee richt Dimence zich op genezing, het verhogen van de kwaliteit van leven, maatschappelijk en persoonlijk herstel.

De case
Dimence vindt het belangrijk dat herstel van patiënten plaatsvindt in een gastvrije, prettige omgeving, waarin patiënten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Met dit doel voor ogen werd het tijd voor een grondige verbouwing van de locatie aan de Eerdelaan in Zwolle.

Ons werk
De HIC-afdeling is verbouwd met als doel de open afdeling geschikt te maken voor patiënten van gesloten afdelingen. Wij hebben het advies gegeven voor de verbouw van een aantal separeercellen tot extra beveiligde kamers (EBK) met eigen huiskamer en tuin. De extra beveiligde kamers dienden aangenaam en tegelijkertijd prikkelarm te zijn. Daarnaast moesten de kamers voldoen aan de nieuwste richtlijnen van de HIC-monitor. Wij hebben onder meer advies gegeven over de klimaatcontrole van de extra beveiligde kamers. In een EBK kan de patiënt zelf invloed uitoefenen op de lichtkleur, de temperatuur, de ventilatieluchthoeveelheid en de geur in de kamer. Op deze manier kunnen patiënten zelf prikkels aan de omgeving toevoegen of verminderen, waardoor zij deels de controle behouden. Door middel van voorgeprogrammeerde scènes van onder andere een bos- of zee-omgeving, kan de kamer zo comfortabel mogelijk worden gemaakt voor de patiënt.

Onze rol binnen dit project was enerzijds de rol van projectmanager (in samenwerking met Draaijer+partners) en anderzijds als installatieadviseur. In de voorfase hebben wij samen met Dimence een programma van eisen opgesteld dat vervolgens is vertaald naar een technisch ontwerp. In dit ontwerp hebben wij aan de hand van de gestelde eisen vanuit Dimence en de HIC-monitor een advies gegeven over de meest optimale oplossingen, waarin ook is gekeken naar duurzaamheid en de technische en financiële haalbaarheid. Tijdens de verbouw fungeerden we als projectmanager waarin we de uitvoering van de technische installaties zo optimaal mogelijk hebben laten verlopen.

Opdrachtgever
Dimence
Architect
Gortemaker Algra Feenstra (Rotterdam)
Plaats
Zwolle
Uitdaging opdracht
Realisatie extra beveilgde kamer (EBK) in bestaand gebouw
Meer weten?
Bel ons op 0512 - 745132.