Noorderpoort College: Klimaat en gevelvernieuwing monumentaal pand aan de Hora Siccamasingel, Groningen

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Het Noorderpoort College is te vinden in de provincies Groningen en Assen.

De case
In het monumentale pand aan de Hora Siccamasingel 177 te Groningen wordt lesgegeven aan studenten van de opleiding Business en Administration. Het Noorderpoort College heeft Winkelman Engineering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het pand te verduurzamen en om het binnenklimaat te verbeteren en om het realisatietraject hiervan te begeleiden. Om het binnenklimaat te verbeteren is er een volwaardige ventilatie installatie geïnstalleerd in combinatie met een individuele temperatuurregeling per ruimte. De gerealiseerde installatie voorziet in voldoende ventilatie om een goede leeratmosfeer te realiseren. De installatie is geschikt om per ruimte te kunnen koelen en te verwarmen zodat de binnentemperatuur zowel zomers als winters behaaglijk is. Voor het verduurzamen van het pand is onder andere de gevel geoptimaliseerd. Daarnaast is er een warmtepomp geplaatst, waarmee restwarmte uit de ventilatielucht wordt teruggewonnen.

Ons werk
Voor de installaties hebben we het voorontwerp en het detailontwerp verzorgd. Ook waren we verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs en tijdens de realisatie hebben we een rol gekregen in het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover.

In december 2016 vond de oplevering plaats. Om een goede werking van de installatie te waarborgen is na afronding van de realisatiefase een monitoringstraject ingezet van 2 jaar. Inmiddels is het energieverbruik van het pand meer dan gehalveerd.

De uitdaging
Het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel betreft een monumentaal pand. De monumentale karakteristiek van het pand maakte de integratie van de ventilatie installatie tot een uitdagend vraagstuk.

Opdrachtgever
Noorderpoort College
Plaats
Groningen
Uitdaging opdracht
Integratie van een ventilatie installatie in een monumentaal pand
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.