Gemeente Stadskanaal, Scholengroep Perspectief, Scholengroep OPRON, Stichting Peuterwerk: nieuwbouw IKC Acaciahage

Aan de Acaciahage in Stadskanaal komen drie basisscholen en een peuterspeelzaal samen in één nieuw onderwijsgebouw. Hiervoor zijn twee bestaande scholen gesloopt en twee scholen herbestemd.

De case
Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Door voldoende ventilatie wordt een uitstekend klimaat geborgd. Door de toepassing van vraaggestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt.

Ventilatoren en overige apparatuur zoals de verlichting, is energiezuinig geselecteerd. Hierbij zijn de toegepaste verlichtingsschakelingen afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. De scholen hebben ieder een eigen vleugel, maar in de toekomst kan er ook dusdanig gewisseld en geschoven worden, dat er één school ontstaat. Door in het ontwerptraject ruim aandacht te besteden aan een integrale keuzebepaling voor wat betreft het installatieconcept in combinatie met de gebouweigenschappen, heeft dit geresulteerd in een flexibel en comfortabel gebouw met uitstekende energetische eigenschappen.

Ons werk
Wij hebben het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid. Ook heeft ons team een bijdrage geleverd aan de aanbestedingsfase en prijs- & contractvorming met de geselecteerde aannemers.

Opdrachtgever
Gemeente Stadskanaal, Scholengroep Perspectief, Scholengroep OPRON, Stichting Peuterwerk
Architect
Duoplan Doetinchem architecten
Plaats
Stadskanaal
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6 2065 8502.