Provincie Overijssel: Kasteel ‘Het Nijenhuis” Heino

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt kasteel ‘Het Nijenhuis’. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 14e eeuw en werd bewoond door diverse adellijke families. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen en renovaties gedaan aan het kasteel. Sinds 1958 bewoonde collectioneur en grondlegger van Museum de Fundatie Dirk Hannema het kasteel tot aan zijn dood in 1984. In 2003/2004 is het kasteel nogmaals verbouwd en gerenoveerd en werd het kasteel, voorheen alleen op afspraak te bezichtigen, volledig toegankelijk voor publiek. Hannema’s collectie is tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend.

De case
De provincie Overijssel heeft Winkelman Engineering in 2013 gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het kasteel te voorzien van verwarming om het binnenklimaat in de publiekstoegankelijke ruimtes beheersbaar te houden.

Ons werk
Na het opstellen van een variantenstudie naar de mogelijkheden om het eeuwenoude kasteel het “Nijenhuis” op duurzame wijze te verwarmen, het monument mocht hierbij niet aangetast worden. Is gekozen voor een unieke variant waarbij het kasteel wordt verwarmd met behulp van de omliggende gracht. Inmiddels functioneert deze installatie ruim 3 jaar op betrouwbare wijze en wordt de gracht die oorspronkelijk de functie had om het kasteel en haar inwoners te beschermen ingezet om het kasteel te klimatiseren.  

De uitdaging
De geschiedenis van het kasteel gaat meerdere eeuwen terug in de tijd. Dit project was hierdoor een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Kasteel het Nijenhuis
Plaats
Heino Wijhe
Uitdaging opdracht
De geschiedenis van het kasteel gaat meerdere eeuwen terug in de tijd. Dit project was hierdoor een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.