GGZ Noord-Holland-Noord: Uitbreiding van 40 plaatsen op de forensische psychiatrische afdeling

GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) biedt geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden bij ernstige psychiatrische klachten. Dit doen zij vanuit een van de eigen locaties, bij mensen thuis, in de dagactiviteitencentra, in voorzieningen voor beschermd wonen, maar ook in de huisartsenpraktijk of verzorgingshuizen. De doelstelling is het ondersteunen van hun cliënten en hun familie in het eigen herstelproces. Binnen GGZ NHN werken circa 2.000 mensen verspreid over ruim 30 locaties in Noord-Holland.

De case
GGZ NHN is voornemens om op haar hoofdlocatie Landgoed Willibrordus te Heiloo door middel van nieuwbouw en aanbouw 40 plaatsen toe te voegen aan de bestaande forensische psychiatrische afdeling (FPA). De FPA is bedoeld als overgangsvoorziening tussen een penitentiaire inrichting en de reguliere ggz. Het gebouw voldoet aan veiligheidsniveau 2 vanuit justitiële vereisten voor een FPA.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft aan de hand van de eisen en wensen van GGZ NHN advieswerkzaamheden uitgevoerd. De aanbouw moet toekomstbestendig zijn, het dient zodanig flexibel te zijn dat het mogelijk is om deze in de toekomst ‘om te bouwen’ en/of delen af te stoten. Daarnaast is de wens om de ruimtes en voorzieningen niet specifiek in te richten voor één doelgroep. Er moet een omgeving worden gecreëerd waar aan iedereen maatwerk kan worden geboden en waar men mee kan bewegen met toekomstige veranderingen. Winkelman Engineering heeft advies uitgebracht over de installatietechniek en dit uitgewerkt in een ontwerp. Daarnaast heeft Winkelman Engineering begeleidingswerkzaamheden verricht bij de uitvoering en oplevering van het project.

De Uitdaging
Voor het ontwerp en de adviezen heeft Winkelman Engineering ‘out-of-the-box’ gedacht en ‘state of the art’ techniek toegepast. GGZ NHN heeft namelijk de ambitie om ‘het beste gebouw van Europa’ voor haar cliënten te ontwikkelen. Het gebouw moet als healthy environment voor de cliënten functioneren, gericht op het herstel en verstellen van relaties. Het gebouw moet passen in de visie van Landgoed Willibrordus en haar stedenkundige mogelijkheden. Daarnaast dient het gebouw zeer duurzaam, flexibel, toekomstbestendig en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook het spanningsveld tussen bescherming bieden en vrijheid geven voor de doelgroep van dit gebouw was wat dit een uitdagend project maakte.

Opdrachtgever
GGZ Noord-Holland-Noord
Architect
Zijlstra Schipper Architecten
Plaats
Heiloo
Uitdaging opdracht
Het spanningsveld tussen enerzijds bescherming en anderzijds vrijheid bieden
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.