Gemeente Smallingerland en Accolade: Brede school De Wiken

De brede school gevestigd in De Wiken te Drachten heeft een interne verbouwing ondergaan. De brede school, waar o.a. basisschool de Kameleon, het Mozaïek en de peuterspeelzaal zijn gevestigd, is uitgebreid met 3 groepslokalen en 1 peuterspeelzaalruimte. Naast uitbreiding is ook de luchtkwaliteit in het gebouw verbeterd.

De case
Het proces begon met een klimaatonderzoek in opdracht van Gemeente Smallingerland, ook de gebouweigenaar. Woningcorporatie Accolade wilde graag dat het binnenklimaat in de klaslokalen zou verbeteren. Voor ons de taak om de belangen van beide opdrachtgevers te behartigen en dit gezamenlijk met de uitvoerende partijen te realiseren. Daarnaast is het gebouw in opdracht van de gemeente Smallingeland gedeeltelijk gerenoveerd en heringedeeld.

Ons werk
Voor deze opdracht hebben wij het ontwerp voor de installaties gemaakt en tijdens de uitvoering de begeleiding verzorgd. Samen met de andere partijen hebben we De Wiken klaargemaakt voor de toekomst middels een slimme indeling van het gebouw. Door de verbouwing van De Wiken kunnen niet alleen meer kinderen onderwijs krijgen, maar is er ook plaats voor de nieuwe ventilatie-units die, mocht daar in de toekomst vraag naar zijn, de lucht kunnen koelen.

Opdrachtgever
Gemeente Smallingerland en Accolade
Plaats
Drachten
Uitdaging opdracht
Integratie ventilatie in een bestaand gebouw
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.