Beveiliging Oosterpoort, Groningen.

Sinds 1973 is De Oosterpoort het belangrijkste muziekgebouw van Groningen en omstreken. Het is het huis van het Noord Nederlands Orkest, van Eurosonic Noorderslag en vele andere concerten, voorstellingen, festivals en zakelijke evenementen.

De case
In het kader van de beveiliging van de Oosterpoort heeft Winkelman Engineering advieswerkzaamheden mogen uitvoeren voor de Oosterpoort.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de Oosterpoort een veiligheidsplan opgesteld. Hiervoor zijn de diverse processen en personenstromen binnen het gebouw inzichtelijk gemaakt. Waarbij ook de verschillende beveiligingsrisico’s zijn geïnventariseerd. Na de inventarisatie heeft Winkelman Engineering een vlekkenplan opgesteld met de verschillende toegankelijkheidszones. Op basis van het vlekkenplan zijn er een aantal organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen geïnventariseerd.

Het definitieve veiligheidsplan dient als grondslag voor de uitwerking van het definitief ontwerp en de werkomschrijving. Na goedkeuring van het definitief ontwerp is dit doorontwikkeld tot een bestek. Winkelman Engineering heeft het gehele proces begeleid en toezicht gehouden op de uitvoeringsfase.

De uitdaging
De complexiteit van het pand en de toewijzing van de verschillende zones aan verschillende gebruikers maakt het een complex vraagstuk. De vele verschillende situaties en het deelgebruik van de zones vraagt om een goede mix van beveiligingsvoorzieningen. Een deel van de voorzieningen kan opgelost worden met techniek en een deel vraagt om flexibiliteit. Daarnaast dient er met het samenstellen van de diverse beveiligingsvoorzieningen ook rekening te worden gehouden met het behouden van een werkbare situatie. De uitdaging van dit project was om, ondanks de vele gebruikers en het deelgebruik van de zones, de benodigde voorzieningen zo simpel mogelijk te houden.

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Plaats
Groningen
Uitdaging opdracht
De uitdaging van dit project was om, ondanks de vele gebruikers en het deelgebruik van de zones, de benodigde voorzieningen zo simpel mogelijk te houden.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6 2065 8502.