Suiker Unie (Locatie Vierverlaten te Hoogkerk)

Suiker Unie is een bedrijf wat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, de mensen en de samenleving. Suiker Unie is in de kern al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid, en zorg voor het milieu hand in hand.

De suikerfabriek verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijks terugkerende  bietencampagne van half september tot half januari. Suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, daarna opgeslagen en aan afnemers geleverd in de gevraagde verpakkingsvorm.

Om Suiker Unie voor te bereiden op de toekomst en in het kader van verantwoord ondernemen is er een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie gerealiseerd die het (secundaire) proces voorziet van warmte. Samen met Suiker Unie hebben we twee doelstellingen geformuleerd: verlagen van de NOx-uitstoot en vergroting van de verwarmingscapaciteit naar 4 Megawatt met de uitbreidbaarheid naar 6 Megawatt.

Met de reeds gerealiseerde nieuwe ketelopstelling is aan beide doelstellingen invulling gegeven. Winkelman heeft in het voortraject een variantenstudie opgesteld om vervolgens de gekozen variant uit te werken tot een ontwerp met bijbehorende werkomschrijving. Vervolgens heeft Winkelman de aanbesteding begeleid. Winkelman heeft tijdens de realisatie van het project Suiker Unie bijgestaan met praktisch advies.