Advieswerkzaamheden verbouw van het Vlietermonument

De afsluitdijk is onderdeel van de Zuiderzeewerken, wat erg belangrijk is om Nederland tegen overstromingen te beschermen. Op de plaats waar de afsluitdijk werd gedicht, werd het Vlietermonument opgericht. Het monument, in de vorm van een uitkijktoren, is ontworpen door architect Willem Dudok en kijkt uit over het IJsselmeer.

De case
In opdracht van Rijkswaterstaat is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het duurzaam en autarkisch (zelfvoorzienend) maken van het Vlietermonument.Het Vlietermonument is aan grondige renovatie toe en daarnaast zal het monument aan weerszijden worden uitgebouwd. Het Vlietermonument wordt momenteel voorzien van elektriciteit door een WKK. Deze WKK wordt gevoed door diesel. De WKK levert daarmee zowel elektriciteit als warmte. De diesel wordt nu over de weg vervoerd. Hiermee is het gebouw als min of meer zelfvoorzienend, maar niet duurzaam. Het gebouw heeft geen gas- of elektriciteitsaansluiting.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft installatietechnische advieswerkzaamheden verricht om het Vlietermonument zelfvoorzienend te maken en te renoveren.Hiervoor is een voorontwerp opgesteld, waarin de uitgangspunten ten aanzien van de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installaties zijn vastgelegd. Daarnaast heeft Winkelman Engineering een advies gegeven ten aanzien van de realisatie van de optimale installatieconcepten, waarin de eisen en wensen ten aanzien van functionaliteit, het binnenklimaat, exploitatie en de hiervoor te plegen investeringen zijn meegenomen.

Vervolgens heeft Winkelman Engineering het definitief ontwerp op gesteld, waarbij technische invulling aan het project wordt gegeven. Hierin is onder andere invulling gegeven aan de prestatie-eisen van de installaties, een functionele omschrijving van de wijze waarop de prestaties met verschillende installaties behaald moeten worden, installatietekeningen, principeschema’s en blokschema’s. Na overeenstemming over de technische invulling is de werkomschrijving opgesteld, waarin de kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden zijn vastgesteld.

De uitdaging
De grootste uitdaging voor het zelfvoorzienend maken van het Vlietermonument is de gelijktijdigheid van energieopwekking en energievoorziening. Opwekking van elektriciteit is in de zomer heel efficiënt, maar in de winter is deze energie nodig voor verwarming. Het is daarom belangrijk om de opgewekte energie zodanig te bufferen dat er voldoende energie beschikbaar is ten tijde van een grote energievraag.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Architect
Paul de Ruiter Architects
Plaats
Den Oever, Afsluitdijk
Uitdaging opdracht
Zelfvoorzienend maken van het Vlietermonument met de gelijktijdigheid van energieopwekking en energievoorziening.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op 06-20658502.