Advieswerkzaamheden verbouw van het Vlietermonument

Halverwege de afsluitdijk, daar waar de afsluitdijk in 1932 gesloten werd staat het Vlietermonument. Het monument wordt gerenoveerd en vergroot. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ekwadraat  onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het duurzaam en autarkisch (zelfvoorzienend) maken van het Vlietermonument.

Case

Het Vlietermonument wordt momenteel voorzien van elektriciteit door een WKK. Deze WKK wordt gevoed door Diesel. De WKK levert daarmee zowel elektriciteit als warmte. De diesel wordt nu over de weg vervoerd. Hiermee is het gebouw als min of meer zelfvoorzienend, maar niet duurzaam. Het gebouw heeft geen gas- of elektriciteitsaansluiting.

Ons werk

Ekwadraat heeft Winkelman Engineering gevraagd een installatietechnisch advies uit te brengen om Vlietermonument zelfvoorzienend te maken en tevens te renoveren.

De uitdaging

De grootste uitdaging voor het zelfvoorzienend maken van het Vlietermonument is de gelijktijdigheid van energieopwekking en energievoorziening. Opwekking van elektriciteit is in de zomer heel efficiënt, maar in de winter is deze energie nodig voor verwarming. Het is daarom belangrijk om de opgewekte energie zodanig te bufferen dat er voldoende energie beschikbaar is ten tijde van een grote energievraag.

Opdrachtgever
Ekwadraat
Architect
Paul de Ruiter
Plaats
Afsluitdijk
Uitdaging opdracht
De grootste uitdaging voor het zelfvoorzienend maken van het Vlietermonument is de gelijktijdigheid van energieopwekking en energievoorziening.
Meer weten?
Neem contact op met Mark Winkelman op +31 6-20658502.