Waterschap Hunze en Aa’s

De huidige warmtecentrale in het kantoor van Waterschap Hunze en Aa’s nadert het einde van de technische levensduur en daardoor is het Waterschap voornemens deze installatie te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming te laten onderzoeken en geschikte opties tegen het licht te houden.

Winkelman Engineering & Consultancy heeft voor het Waterschap Hunze en Aa’s een variantenstudie opgesteld waarin mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor de vervanging van deze warmtecentrale. Hierbij heeft Winkelman de technische grond en financiële haalbaarheid van deze varianten met elkaar vergeleken.

Doelstelling van dit onderzoek is enerzijds het Waterschap inzicht te geven in de mogelijkheden en anderzijds een optimale warmtecentrale te adviseren, waarbij wordt gestreefd naar een maximaal resultaat tussen eisen en wensen van functionaliteit, duurzaamheid en economische eisen en wensen.