Universitair Medisch Centrum Groningen

De afdeling laboratorium geneeskunde voert binnen het UMCG laboratoriumbepalingen uit op het gebied van de klinische chemie, de hematologie en de immunologie voor alle medische afdelingen. Laboratoriumgeneeskunde omvat verschillende vakinhoudelijke laboratoria en een aantal prikpoli’s voor de afname van bloed en het inzamelen van urine. Naast de werkzaamheden voor de patiëntenzorg vindt er ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs plaats.

Om deze activiteiten op hoog niveau te kunnen continueren is het UMCG voornemens de analyse apparatuur in het laboratorium te vervangen. Daarnaast worden diverse afdelingen intern verplaatst zodat een optimale samenwerking kan worden gerealiseerd en de werkprocessen tevens worden geoptimaliseerd.

Binnen deze opgave is Winkelman Engineering & Consultancy gevraagd het ontwerp van de technische installaties uit te werken en te begeleiden.

Bijzonder en uitdagend in dit project is het feit dat het laboratorium tijdens de vervanging en verbouw volledig operationeel en in bedrijf blijft. De technische installaties vormen daarbij het hart van het laboratorium. Door Winkelman is in samenwerking met de betrokken architect, Martini Architecten, een faseringsplan opgesteld dat tot op detailniveau is uitgewerkt. Dit faseringsplan is vervolgens vertaald in een werkomschrijving waarin de projectscope is vastgelegd.

Momenteel bevindt het werk zich in de aanbestedingsfase. Tijdens de realisatie van het werk zal Winkelman verantwoordelijk zijn voor directievoering. Het werk wordt medio 2019 opgeleverd.