Scania Productions Zwolle

Het huidige heetwatersysteem op de productielocatie Zwolle van Scania was vanwege leeftijd aan vervanging  toe. Op basis van een door Agentschap NL gesubsidieerde variantenstudie is een keuze gemaakt voor een andere wijze van warmteopwekking ter vervanging  van  de oorspronkelijke heetwaterketels. Deze eerste fase betreft het aanpassen van het warmtedistributienet aan de nieuwe aanvoerwatertemperatuur en aan het lagere temperatuurverschil tussen aanvoer en retour, die als gevolg van de nieuwe methode van warmteopwekking beschikbaar zullen zijn. Naast het distributieleidingnet zijn  verscheidene warmteafnemers, zoals luchtverhitters aangepast aan de nieuwe omstandigheden en zijn warmtewisselaars, waarin oorspronkelijke met heet water warmwater werd gemaakt, uit het systeem verwijderd.

In de vervolgfase zullen de heetwaterketels daadwerkelijk vervangen worden door gasgestookte HR verwarmingsketels. Dit is de meest renderende variant die  uit de studie naar voren is gekomen.

Alvorens definitief wordt besloten de HR ketels te plaatsen wordt eerst nog een initiatief van Essent onderzocht of het eventueel rendabel kan zijn om geothermische warmte toe te passen.

Namens Deerns raadgevend e ingenieurs was  Mark Winkelman als projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen voor de variantenstudie en de begeleiding van het ontwerp- en aanbestedingstraject.