Noorderpoort College Hora Siccamasingel

Het monumentale pand aan de Hora Siccamasingel waar les wordt gegeven aan de studenten van Business en Administration is bouwkundig en installatietechnisch verbeterd. Doel van deze aanpassing is geweest om het klimaat in de leslokalen te verbeteren. Er is decentrale luchtbehandeling aangebracht in de leslokalen en integratie van een warmtepomp waarmee nog aanwezige restwarmte uit ventilatielucht wordt gehaald.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs.

Tijdens de realisatie heeft Winkelman Engineering & Consultancy een rol gekregen in het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover.

Om na de oplevering in december 2016 een goede werking van de installatie te waarborgen, is na afronding van de realisatiefase een monitoringstraject ingezet van 2 jaar.