Nieuwbouw Acaciahage

Aan de Acaciahage te Stadskanaal komen drie basisscholen en een peuterspeelzaal samen in een nieuw onderwijsgebouw. Hiervoor worden twee bestaande scholen gesloopt en twee herbestemd of gesloopt.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting is energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd.

De scholen hebben ieder een eigen vleugel, maar in de toekomst kan er ook dusdanig gewisseld en geschoven worden, dat er één school ontstaat.

Door in het ontwerptraject ruim aandacht aan te besteden aan een integrale keuzebepaling voor wat betreft het installatieconcept in combinatie met de gebouweigenschappen heeft dit geresulteerd in een flexibel en comfortabel gebouw met uitstekende energetische eigenschappen.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid. Eveneens heeft Winkelman een bijdrage geleverd aan de aanbestedingsfase en prijs & contractvorming met de geselecteerde aannemers.