MFA Borger

In opdracht van Deerns raadgevende ingenieurs te Groningen was Mark Winkelman als projectleider tijdens de ontwerpfasen VO, DO en bestek verantwoordelijk voor het ontwerp van de elektrotechnische-, werktuigkundige- en transportinstallaties van de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie (MFA) in Borger. MFA Borger heeft een omvang van circa 4.675 m².

In de MFA worden diverse participanten gehuisvest:

  • OBS Burgemeester Grollemanschool;
  • OBS Montessorischool;
  • CBS De Borgh;
  • Openbare bibliotheek Borger-Odoorn;
  • Jeugdsoos Borger;
  • Kinderdagopvang Allio;
  • Welzijnsgroep Sedna;
  • Stichting try-out.

Het installatieconcept wordt gekenmerkt door een combinatie van vloerverwarming die tevens als koeling kan worden ingezet en lokale naverwarming. Hiermee wordt een stabiele basis verkregen. Naverwarming per ruimte vindt plaats door middel van elektrische naverwarmers die in de luchttoevoerkanalen naar de verblijfsruimtes zijn aangebracht. De keuze voor elektrische naverwarmers is gebaseerd op een optimum tussen investeringskosten, energie- en onderhoudskosten. Verder is het gebouw voorzien van een zogenaamde warmte- en koudeopslaginstallatie en wordt geventileerd op basis van frisse scholen klasse C.