Martini Ziekenhuis Groningen

Het Martini Ziekenhuis bestaat uit een deel nieuwbouw en een deel bestaande bouw. De bestaande bouw met een bruto oppervlak van ca. 40.000 m² wordt vanuit een centraal ketelhuis voorzien van warmte, koude en stoom.

Met als doel een forse energiereductie te realiseren is een energieplan voor de bestaande bouw opgesteld. In dit plan zijn op hoofdlijnen de volgende maatregelen geadviseerd:

  • Integratie van een hybride vewarmingsinstallatie, bestaande uit warmtepompen in combinatie met een WKK;
  • Stoomopwekken met behulp van twee stoomgeneratoren;
  • Integratie van hoog frequente verlichting die wordt geregeld op basis van aanwezigheid en op daglicht;
  • Integratie van warmteterugwinning op ventilatielucht.

Voor deze maatregelen is een businesscase opgesteld, waarbij de enkelvoudige terugverdientijd voor het totaal aan maatregelen ca. 7 jaar bedraagt. Op basis van het energieplan is uiteindelijk een forse subsidie toegekend.

Mark Winkelman was destijds namens Deerns raadgevende ingenieurs als adviseur verantwoordelijk voor het vervaardigen van de energiestudie en het opstellen van de ontwerp- en contractdocumenten.

Omdat het gebouw tijdens de ombouw over de volledige functionaliteit moest blijven beschikken is veel aandacht besteed aan de energiegarantie. Hiervoor is een zogenaamd vier seizoenen planning gemaakt met een fasering van vervangen van componenten.