Kasteel het Nijenhuis Heino

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt Kasteel “het Nijenhuis”. Een huis met een lange historie. Het kasteel wordt in 1382 voor het eerst in de geschiedenis genoemd. De nog zichtbare geschiedenis van het Nijenhuis gaat terug tot ergens halverwege de 15de eeuw. Uit die tijd dateert de huidige zuidwestelijke vleugel, gelegen in de rechter achterhoek. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen gedaan aan het kasteel. Het huidige huis is gebouwd in 1680, de vierkante toren werd er in 1870 bijgebouwd evenals de zeshoekige toren aan de achterzijde.

Gedurende de meer dan 6 eeuwen dat het kasteel “het Nijenhuis” bestaat is het bewoond geweest door meerdere adellijke geslachten. In 1957 werd door kunstkenner Hannema, die een ruimte voor zijn kunstcollectie zocht, een overeenkomst aangegaan met de toenmalige bezitters de familie Ankersmit en de provincie Overijssel. Deze twee partijen zorgden gezamenlijk ook voor een uitgebreide restauratie van zowel de binnen- als de buitenzijde van de gebouwen die ingericht werden als museum. In 1967 werd het Nijenhuis verkocht aan de provincie Overijssel waarna ook de bijgebouwen gerenoveerd werden en als expositieruimtes ingericht. In 2003/2004 is het kasteel nogmaals verbouwd en gerenoveerd waarbij het huis opnieuw ingericht werd en sindsdien volledige toegankelijk is voor het publiek. De collectie is tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend en wordt nu beheerd door de Hannema-de Stuers Fundatie.

In 2013 heeft Provincie Overijssel aan Winkelman Engineering & Consultancy verzocht om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden het kasteel te voorzien van ventilatie om het binnenklimaat in de publiekstoegankelijke ruimtes beheersbaar te houden. Een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.

In het uiteindelijke advies vindt het aanzuigen van ventilatielucht plaats via de bestaande erkers waarbij het glaswerk “onzichtbaar” vervangen wordt door een gemoffeld maasrooster. Voor het afvoeren van ventilatielucht zal gebruik worden gemaakt van de bestaande, authentieke schoorsteenkanalen.

Op dit moment is Winkelman Engineering & Consultancy doende met een variantenstudie waarin onderzocht wordt op welke wijze de warmteopwekking van het kasteel kan worden verduurzaamd.