Het Kasteel Groningen

Op één van de voormalige stadswallen, aan de rand van de historische kern van Groningen, bevindt zich een imposant monument: het Kasteel, gebouwd rond het jaar 1900.

Het gebouw is destijds gebouwd als onderkomen voor de vakgroep Geologie van de Rijksuniversiteit Groningen die het Kasteel tot in de 90-er jaren in haar bezit heeft gehad. Een pand wat bekend is door haar bijzondere, herkenbare architectuur maar wellicht meer nog door één van haar bewoners: W.F. Hermans, bekend als schrijver maar ook vanwege zijn bijzondere verhouding met de Universiteit en haar studenten.

In 1996 heeft het Noorderpoort College het gebouw overgenomen en is het gebouw in de jaren hierna onder toezicht van de Monumentenzorg gerestaureerd. Het oorspronkelijke interieur en ook de kleuren zijn zoveel mogelijk in tact gelaten waarbij rekening gehouden is met de nieuwe functie van het gebouw: Congres- en vergaderlocatie. Het kasteel beschikt over meerdere vergaderruimten, een Grandcafe en de grootste zaal wordt de Congreszaal genoemd. Deze zaal biedt plaats aan 160 personen.

Winkelman Engineering & Consultancy heeft voor het Noorderpoort College een compleet ontwerp betreffende de koeling van de congreszaal verzorgd. Op basis van de ruimtefunctie en het karakter van het pand is eerst een variantenstudie opgesteld waarbij diverse mogelijkheden op basis van implementatiemogelijkheden, effectiviteit en investering zijn onderzocht. De variant waarbij de ruimte wordt gekoeld middels het toevoeren van gekoelde ventilatielucht bleek de meest optimale oplossing te zijn.

Naast het uitvoeren van de variantenstudie hebben wij ook de ontwerp- en contractdocumenten opgesteld, de aanbesteding verzorgd en tevens waren wij verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de realisatiefase.