Deltion College Zwolle

Nieuwbouw unilocatie R.O.C. Deltion College te Zwolle, bestaande uit ca. 80.000 m² nieuwbouw en daarnaast ca. 25.000 m² renovatie. Vanuit diverse locaties in en rondom Zwolle worden verschillende opleidingen geclusterd binnen de nieuwe unilocatie waarbij de nieuwbouw er uitziet als een kleine stad met allemaal verschillende gebouwen. Elke groep van opleidingen zoals onder andere horeca, techniek, zorg en welzijn, podiumtechniek en audiovisuele productie, sport en bewegen etc. heeft daarin zijn eigen gebouw met een geheel eigen sfeer, uitstraling en bijbehorend klimaatconcept. Deze gebouwen zijn aan elkaar verbonden door een transparante en overdekte boulevard, het kloppend hart van het Deltion.

Bijzonder in dit project is de algehele integratie en implementatie van de diverse opleidingsgerelateerde inrichtings- en gebruikersvoorzieningen. Zo is er onder andere een volwaardige bakkerij in het complex ondergebracht en zijn er tevens meerdere restaurants, apotheek, opticien, labruimtes, houtzagerij, autowerkplaats, sportfaciliteit waar onder andere de landmacht opleidingen en trainingen verzorgd en welke tevens een wijkfunctie heeft en een volwaardig theater etc. gehuisvest.

Naast de specifiek onderwijsgerelateerde functies zijn er in het complex tevens een aantal maatschappelijke functies ondergebracht waaronder een nevenpost van de politie ijselland, een dependance van de stadswacht Zwolle en een kinderdagverblijf.

Namens Deerns raadgevende ingenieurs was Mark Winkelman enerzijds als directievoerder verantwoordelijk voor het begeleiden van het uitvoeringstraject, anderzijds voor de integratie van de diverse inrichtings- en gebruikersgerelateerde installaties en overige voorzieningen.

Installatietechniek voor installatietechniek

Ook de praktijkruimten voor de opleiding installatietechniek heeft Mark Winkelman mede bedacht en begeleid. Daarnaast is Mark Winkelman rechtstreeks betrokken geraakt bij het geven van goed onderwijs op het college. Zo wordt er voor gezorgd dat specifieke praktijkvaardigheden direct in toepasbare vaardigheden in de opleiding verwerkt worden.