Callidus Joure

In mei 2010 is de nieuwbouw van Callidus Group te opgeleverd en in gebruik genomen. Callidus, een technisch projectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige, op maat gemaakte, mechatronische systemen voor maritieme- en industriële toepassingen, beoogde met de nieuwbouw een duurzaam en innovatief pand te realiseren. Gestreefd is naar een optimalisatie van comfort en energiezuinigheid.

Na realisatie bleken er ten aanzien van het energiegebruik en het comfort nog optimalisaties mogelijk. Daarom is aan Winkelman Engineering & Consultancy de opdracht verleend hiervoor een plan uit te werken en vervolgens de implementatie hiervan te begeleiden.

De aanpassingen omvatten een aantal hydraulische en regeltechnische aanpassingen. Hierdoor is het energiegebruik nog fors gereduceerd. Het gebouw wordt nu volledig gekoeld met behulp van koude die in de winterperiode in de bodem wordt opgeslagen. Naast de reductie op het energiegebruik hebben de aanpassingen eveneens geleid tot een stabieler en comfortabeler binnenklimaat.