Onderwijs

Winkelman Engineering & Consultancy B.V. is in de eerste plaats een adviesbureau dat zich bezig houdt met de advisering rondom alle gebouwgebonden installaties.

Door hier dagelijks mee bezig te zijn blijft onze kennis en ervaring op een hoog niveau  en door de marktontwikkelingen nauwgezet te volgen verdiept deze zich continue. Deze kennis en ervaring houden wij niet voor onszelf maar we vinden het erg belangrijk dat deze gedeeld wordt. Zo is Mark Winkelman al jaren betrokken  bij het geven van onderwijs en cursussen gerelateerd aan de installatietechniek, waarbij wordt ingegaan op de navolgende vakken en disciplines:

  • Behaaglijkheid
  • Basis luchtbehandelingsinstallaties (werken met het mollierdiagram)
  • Vervolg luchtbehandelingsinstallaties (systeemkeuze)
  • Stoom- en heetwater (opwekking, warmtewisselaars, distributie, condens)
  • Hydraulische schakelingen voor verwarming en koeling
  • Detail ontwerpen van luchtbehandelings- en verwarmingsinstallaties (o.a. berekenen en selecteren van de verdeler/verzamelaar, warmtewisselaars, expansievoorziening, luchtroosters en overige luchtcomponenten, luchtbehandelingskasten etc.)
  • Functioneel ontwerpen (Levensduurkostenanalyse, energieberekeningen, opstellen programma van eisen)