Gecertificeerde energielabeling

Een prettig, gezond en veilig werkklimaat voor u en uw werknemers
Onze medewerkers kunnen voor uw bedrijfspand een energielabel opmaken. Dit verplichte label geldt voor alle utiliteitsgebouwen en geeft aan hoe het gebouw presteert op een schaal van A++++ t/m G. Kantoren in Nederland groter dan 100 m2 zijn vanaf 2023 verplicht om minimaal aan energielabel C te voldoen (bron: RVO.nl). Naar verwachting zullen alle kantoren in 2030 aan energielabel A moeten voldoen.

Maatwerkadvies
Het maatwerkadvies is een zorgvuldig samengesteld adviesrapport gericht op het verduurzamen van uw huisvesting. Het rapport bevat zowel adviezen van technische aanpassingen voor het gebouw als voor de gebruikers van het gebouw. Het doel is om het energieverbruik van het bedrijfspand te verminderen en daarmee de waarde van het pand te verhogen.
Ook het gebruiksgedrag wordt meege­wogen, waarbij een gezond en prettig werkklimaat vooropstaat.

“Wij leveren maatwerkadvies gericht op de toekomst passend bij uw organisatie, huisvestiging en haar gebruikers.”

Mark Winkelman – eigenaar