Beheer en onderhoud

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is van essentieel belang voor optimaal vastgoedbeheer, zowel in financiële- als in technische zin. Met het meerjarenonderhoudsplan heeft u primair een financieel beleidsinstrument in handen, waarmee u uw onderhoudsbegroting prima kunt onderbouwen.

Met het meerjarenonderhoudsplan van Winkelman Engineering & Consultancy B.V. heeft u inzicht in de volgende belangrijke beheersaspecten:

 • Jaarlijks terugkerende kosten (preventief onderhoud);
 • Investeringen in de toekomst (vervangend onderhoud);
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Arbeidslasten technische dienst;
 • Investeringsbegroting.

Daarnaast richten wij ons ook het energiegebruik. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

 • Hoe hoog is het huidige energiegebruik?
 • Is dit energiegebruik representatief voor de gebouwfunctie en de bedrijfstijden?
 • Op welke wijze kan er worden geoptimaliseerd?

Een meerjarenonderhouds- en exploitatieplan geeft inzicht in het onderhoud en het energiegebruik op zowel de korte alsmede de lange termijn. Per jaar staan de geplande investeringen weergegeven.

Stappenplan meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan wordt als volgt opgesteld:

 • Het ontleden van vastgoed naar kleinere eenheden, bijvoorbeeld per gebouw, bouwdeel of per verdieping;
 • Inventarisatie per eenheid. Het bepalen van oppervlakten en het inventariseren van de gebouwgebonden installaties;
 • Bepalen van de onderhoudsbehoefte per geïnventariseerde eenheid. De onderhoudsbehoefte wordt afgestemd op het optimale functiebehoud;
 • Opstellen onderhoudsbegroting: De onderhoudskosten worden per geïnventariseerde eenheid bepaald;
 • Inspecties: Om het meerjarenonderhouds- en exploitatieplan actueel te houden is het belangrijk regelmatig inspecties uit te voeren. Op basis van deze inspecties kunnen uitvoeringsmomenten eventueel worden aangepast.